Zanimivo je, kako slabi opazovalci smo ljudje. Pred našim nosom se dogajajo stvari, ob katerih bi se morali zganiti in udariti plat zvona, a ne storimo nič. Naj gre za nasilje nad posameznikom ali vojno v naši soseščini, za odvzem svoboščin ali človeškega dostojanstva, ne opazimo še česa drugega, kar se dogaja prav pred našimi očmi. Tako opažamo, da je nebo nad nami prekrižano z množico belih sledi za letali, ki so prekrižane tako, da ustvarjajo pravcato omrežje za prekrivanje neba, kot bi se nekdo trudil pokriti vsak košček modrine, a se ne vprašamo, zakaj naj bi si potniška letala za to prizadevala. Ali nimajo predpisanih potovalnih koridorjev?

Matrica je poskrbela, da številni še vedno ne vedo, da vseh belih sledi za letali ne moremo obravnavati enako, kajti nekatere sledi niso posledica izpuha letalskih motorjev. Kdor se je že kdaj pozorno zazrl v oblačno nebo, je lahko opazil, da tam največkrat ne opažamo le vodnih, temveč tudi prašne pojave. Čeprav so videti podobno, pa je med obema vrstama velika razlika.

Vodni pojavi na nebu nastanejo kot rezultat krožnega procesa izparevanja vode, prašni pa nastanejo iz prašnega materiala – letalskih izpustov, ki so videti podobno kot izpuh letalskih motorjev (imenovani kontrails – kondenzacijske sledi), le da se slednji že po kakih desetih dolžinah letala razblinejo (izparijo), prvi pa ne. To so kemične sledi za letali, »chemtrails«, ki se pojavljajo na nebu dobri dve desetletji, pred tem pa jih (kljub obstoju reaktivnih motorjev!) ni bilo.

Vodni pojavi (oblaki) tvorijo povsem drugačne tvorbe – oblike in strukture kot prašni. Vodni oblikujejo bolj zaokrožene, polne, skupaj držeče se tvorbe, ki po nebu potujejo in se marsikdaj posušijo. Prašni pojavi pa se razvijejo iz belih sledi za letali, ki se pogosto začno vijačno cefrati in se nato širijo prečno na smer njihovega nastanka. Ne posušijo se in ne oblikujejo se v zaključene potujoče gmote temveč se le širijo v obliki obsežnih lis na nebu, dokler ni belo celotno nebo. Obe vrsti »oblačnosti« z nekaj vaje zlahka ločimo.

Potniška letala imajo natančno določene koridorje letenja, kar pomeni, da bi se smele sledi za njimi vrstiti le v nekaj smereh, a temu ni tako. Poskrbljeno je, da so smeri letal takšne, da se pokrije čim večji del neba, tudi s pogostimi pravokotnimi križanji. Zanimivo je tudi, da se nekatere sledi nenadoma končajo, kot bi letalo ugasnilo motorje ali pa je sledi več kot ima letalo motorjev. Prašnate sledi se v nekaj urah razprostrejo preko vsega neba in ga napravijo mlečnega, kar se pri vodnih oblakih nikoli ne zgodi.

Da gre dejansko za zapraševanje, za chemtrails, pred javnostjo skrivajo. O njem je prepovedano govoriti vsem sodelujočim, pilotom, meteorologom in drugim, vsako tovrstno debato pa ožigosajo z ugotovitvijo, da gre za teorijo zarote. A zapraševanje je neizpodbitno dejstvo. Posebno dobro ga kažejo satelitski posnetki. Ko o tem povprašate odgovorne organe, se večinoma sprenevedajo, v najboljšem primeru pa utegnete dobiti naslednje pojasnilo: »Države, članice NATO, so se obvezale sodelovati v projektu zapraševanja, ki se ukvarja s preprečevanjem učinka tople grede. Poteka določeno eksperimentiranje za omilitev globalnega segrevanja.« Toda to je izgovor, ki lahko prepriča le naivneže.

Chemtrails so dejstvo, ki ga je priznal upokojeni general ameriških zračnih sil, Charles Jones, ko je dejal: »Beli sledovi za letali so rezultat znanstveno dokazljivega pršenja aluminijevih delcev in ostalih strupenih težkih kovin, polimerov in kemikalij.«

Na spletu je najti fotografije notranjosti posebnih letal, ki so na zunaj videti povsem običajna, vendar nimajo oznak, notranjost pa imajo v celoti napolnjeno z rezervoarji oz. velikimi posodami za prašnate materiale. Šob za brizganje je marsikdaj več kot motorjev in zato tudi več sledi. Sledi za takšnimi letali so bele ali sive in se širijo prečno na smer nastanka. Nastali beli pasovi so videti kot tanke meglice, povsem drugače kot oblaki. Chemtrails imajo pomembno vlogo v povezavi z EM sevanjem, saj večajo prevodnost zraka (in človeških teles!), kar prispeva k boljšim učinkom EM valov.

Številni neodvisni raziskovalci že dalj časa razkrivajo zapraševanje in poročajo o učinkih prahu, ki pada z neba. Razkrili so NASA Technical Paper 1750 iz leta 1980, v katerem se omenja razprševanje barija, aluminija, litija, cezija, evropija, kalija, kalcija, stroncija, trimetil aluminija (dodatek h gorivu; povzroča ledeno točo!!!), železovega heksafluorida (toplogredni plin), dušikovega oksida, kadmija in niklja. Nadalje so tu še spore plesni, rumeni glivični mikotoksini in na koncu še radioaktiven torij. Kaj ima vse to opraviti pri zaščiti pred soncem? Pri tem pa je znano, da aluminij povzroča motnje spomina, demenco, ki je v zadnjem desetletju eksplodirala, Alzheimerjevo bolezen in neplodnost tal, bolezni dihal in še vrsto težav.

Raziskovalec Harald Kautz Vella razlaga, da kombinacija elementov barij-stroncij-titan ustvari spojino, ki vsrkava svetlobo valovne dolžine 26 nanometrov in s tem zavira rast vegetacije. Svetloba te valovne dolžine je namreč prožilec rasti. Kombinacija z aluminijem, ki povzroča neplodnost prsti, je učinkovito sredstvo za uničenje kmetijstva. Kombinacija barij-stroncij dokazano poškoduje živčni sistem. Kakšne druge učinke še imajo naštete sestavine v kemičnih izpustih je še predmet raziskav.

Na grmovju in med drevesi je zjutraj, posebno ob rosi, opaziti pajčevini podobne niti, tudi večmetrskih dolžin, ki ne morejo biti proizvod pajkov. So posledica mikrovlaken, ki se nahajajo v kemtrejlih.

Ali ste pozimi že opazili sneg ali zrna toče, ki se ponekod zlepa ne stopijo tudi pri izpostavljenosti višjim temperaturam, ognju? Nebo oz. oblačnost pogosto odraža nenaravno geometrijo s pravilnimi oz. ponavljajočimi se vzorci; opažamo zelo čudne, pogosto ponavljajoče se vzorce v oblakih, ki se po naravni poti nikoli niso pojavljali. Včasih so podobni pojavom na vodni gladini. Nadalje so tu neobičajna bliskanja velike pogostnosti, ki trajajo nenavadno dolgo. In še bi lahko naštevali dejstva, ki kažejo na umeten izvor.

Danes se poleg izraza ‘chemtrails’ uporabljajo tudi izrazi, kot so ‘sejanje oblakov’ (cloud seeding), atmosferski geoinženiring (atmospheric geo-engineering), modifikacija vremena, menedžment solarne radiacije, toksično zračno pršenje,… Vendar pa je to le ena izmed tehnik, ki se uporablja za modificiranje vremena, saj je ta praksa zelo razširjena in tudi dobro financirana. Prinašala naj bi 5.3 trilijona dolarjev dobička, zato vlagateljev ne manjka.

»Kemtrejli« so nujni pogoj za uporabo sistemov za geoinženiring, tektonska in vremenska orožja in še kaj. Ustvarjajo namreč atmosferska zrcala za odbijanje usmerjenih snopov ogromne energije. Bistven element teh orožij so naprave, ki v atmosfero usmerjeno bruhajo gigavate energije ustreznih frekvenc. V ta namen se uporabljajo t.i. HAARP sistemi, velika antenska polja, ki jih v zadnjem času zamenjujejo mobilni in radarski sistemi. Atmosferska zrcala odbijejo tako usmerjene snope ogromnih energij na določeno točko, kjer ustvarjajo želene učinke – potrese, poplave, tornade, požare itd. Večina ekstremnih vremenskih pojavov, ki jih  zadnjem času opažamo po vsem svetu, tudi pri nas, niso naravni pojavi temveč gre za uporabo EM orožij nove dobe. Imajo to prednost, da javnost njihove posledice pripisuje naravi, storilec pa ostane neznan.

Kemtrails je projekt, v katerem sodeluje kopica multinacionalk, služi različnim namenom in ustvarja velike dobičke. Med najpomembnejšimi je ameriška NASA, ki pa letalsko razprševanje zanika in pojasnjuje, da gre pri ”kemičnem zapraševanju za raziskovanje vetrnih tokov na velikih višinah”. Tudi če bi to držalo, je mar to res lahko opravičilo za zastrupljanje celotnega planeta?

Švedska političarka Pernilla Hagberg, vodja stranke Zelenih, je dejala: ”Dolge bele sledi in oblačne meglice na nebu iz neoznačenih letal niso običajne sledi” in dodala, da je razprševanje skupen projekt ameriških agencij CIA in NSA. Povedala je tudi, da za to vedo vse svetovne vlade, ki jim je bilo razprševanje predstavljeno kot boj proti globalnemu segrevanju, v resnici pa gre za načrtno zastrupljanje človeka in planeta!

CIA, ki predstavlja vrh organizacije za upravljanje z globalnim vremenom, počne to že od leta 1960. Tovrstni geoinženiring skrivajo pod različnimi imeni, npr. pod imenom ”klimatske intervencije”. S tovrstnim programom je bil seznanjen že j.F. Kennedy, kar je razvidno iz dokumenta ”CIA Memorandum on Climate Control” z dne 22. novembra 1960.

Kemično zapraševanje neba je danes v letalski industriji znano kot projekt ”Cloverleaf” oz. Deteljica ali tudi VTRPE. Njegov cilj je ustvarjanje prevodnosti atmosfere, kar najpogosteje zagotovijo z barijem. Sistem razprševanja je bil najprej vgrajevan v vojaška letala in letala zasebnih podjetij (krinka CIE), nato pa tudi v potniška letala, ne da se bi se tega piloti sploh zavedali. Leta 1994 je letalsko podjetje Hughes objavilo patent imenovan Welsbach za namen ”zmanjšanja globalnega segrevanja” s pomočjo razprševanja mikroskopskih delcev aluminjevega oksida in drugih reflektivnih materialov v zgornjo plast atmosfere. Gre za dodajanje drobnih kovinskih lističev v gorivo potniških letal. Kdo ve, ali piloti verjamejo, da gre za orožje proti klimatskim spremembam.

Zapraševanje neba je ne le odličen način za redukcijo svetovnega prebivalstva temveč tudi odličen posel za različne industrije, predvsem za  farmacevtsko, kemično in prehransko. Je mar naključje, da so pri Monsantu, gigantskem proizvajalcu gensko spremenjenih organizmov, že od začetka skrbeli za odpornost  njihovih rastlin na aluminij? Seveda ni naključje, da sta se združila prav Monsanto in farmacevtski gigant Bayer.

Morda se kdo temu le nasmehne, vendar kemični in biološki poizkusi nad lastnim prebivalstvom niso nič novega. Poimenovanje ”eksperimentiranje” ali ”klinična študija”, ne spremeni dejstva, da gre za tiho vojno proti prebivalstvu in naravi tega planeta.

Ko se srečujemo z nenavadno močnimi orkani, zmrzaljo, točo, poplavami in sušo, se zavedajmo, da to že desetletja znajo ustvarjati tudi umetno. Zakaj v Somaliji že deset let ni deževalo? Kako je mogoče, da je sredi Sahare snežilo? To še zdaleč niso naravni pojavi. Kalifornija bo kmalu ostala brez podtalnih vodnih zalog, s katerimi namakajo pridelovalne površine, pitna voda pa bo dostopna samo v plastenkah korporacije Nestlé.

Na področju Mt. Shasta v Kaliforniji je količina aluminija 25.000 krat presegla varno koncentracijo v okolju. Aluminij in barij povečata vnetljivost skoraj do eksplozivnosti. Ko izbruhnejo požari, prah iz aluminija in barija intenzivnost gorenja tako poveča, da je gašenje skoraj onemogočeno.

V nekaterih državah, tudi v naši soseščini, so ljudske iniciative sprožile proteste proti vladam, ki zapraševanje dovoljujejo, a pravih rezultatov doslej ni bilo. Pa vendar se tudi tu stvari premikajo. Vse več ljudi se zaveda, da nas obravnavajo prav tako kot škodljivce; kar doživljamo, je genocid nad svetovnim prebivalstvom.

Proti chemtrails se je mogoče bojevati z izparevanjem kisa v ozračje (primeren je alkoholni kis za vlaganje) npr. s kuhanjem ali (v vročini) s polivanjem kisa po asfaltu. Tako nastanejo opazne luknje v kemični oblačnosti; večje skušajo nemudoma »zakrpati« z novimi sledmi.

Kaj lahko še storimo? Naše zelenjavne vrtove lahko vsaj nekoliko zaščitimo pred strupenimi padavinami. Čiščenje telesa lahko spodbudimo z zdravo prehrano in s prehranskimi dopolnili (predvsem vitamin C in D3) in čiščenjem telesa s postom in drugimi naravnimi sredstvi.

Bistvenega pomena je, da se zavemo, kaj se dogaja nad našimi glavami, opozorimo naše bližnje in se združeni zavzamemo, da se zapraševanje ustavi.

Informacija ni le eno najmočnejših orožij, s katerim se lahko bojujemo proti globalistom temveč tudi sredstvo za naše povezovanje in napredek. Izkoristimo jo!

 

Letala za zapraševanje

Chasta – Kalifornija: zasedanje na temo chemtrails