V nadaljevanju sledi kratek povzetek dela poslanice Axela Burkarta (prevedeno po zvočnem zapisu ). Celotna poslanica je dosegljiva v nemškem originalu zgoraj (žal ni slovenskega prevoda).
V prvem delu  je govora o situaciji v preteklem letu – ekonomski, zdravstveni…, o »novi normalnosti«, novem svetovnem redu, mentalnem zemljevidu, ki so nam ga zarisali.

Leto 2021 g. Burkart vidi kot leto OSEBNE ODLOČITVE.

……….nadaljevanje

Človeštvo potrebuje napetosti, izzive, da lahko razvije sile. Duhovne sile morajo delovati na tak način zato, ker se moramo prebuditi. Iz duhovnega, angelskega sveta se nam zastavlja vprašanje: Ali hočeš postati človek? Načrtovani cilj je POSTATI ČLOVEK, SVOBODEN V DUHU, duhovno svobodno bitje.

Kdaj sem človek? Ko sem človek in se ne obnašam več kot žival, ki ima čredni nagon. Človek ne bi smel le slepo slediti. Človek sem zaradi svobodne odločitve, ko se sam določam, ko sam mislim, ne pa, ko sledim mislim drugih. Potrebno je svobodno mišljenje. Biti človek pomeni s svobodno voljo nesebično pomagati drugim. Biti človek pomeni spoznavati kot duhovno bitje. Pomeni, da ne sprejemam trditev, da sem zgolj stroj ali višji sesalec.

Pomembno sporočilo je UPANJE. Danes vladata brezup, nemoč. Kje je rešilna bilka, če upanje iščemo pri drugih? Upanje mora biti znotraj nas. Mi smo upanje. Ne iščimo upanja v drugih, ne pri angelih, ne pri Mihaelu, ne pri Bogu. Takšno iskanje se bo izjalovilo.

Leto 2021 je leto odločitve: SLEHERNI IZMED NAS JE UPANJE.

Spomnimo se Govora na gori, kjer piše: »Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5, 14-16)

Mernik je prostorninska mera za žito in tudi posoda za merjenje žita. Ne postavljajte  svetilke pod mernik, temveč na podstavek, da sveti vsem v hiši. Vi ste luč sveta. Moramo sprejeti ODLOČITEV. Hočemo biti tema ali luč?  Hočemo razsvetliti temo ali ne? Odločiti se moramo, da sleherni izmed nas prižge svojo luč in jo prinese zaneteno, razžarjeno. Sleherni naj bo kip svobode ali svetilnik, ki razsvetljuje hišo. Odločiti se moramo, da ne bomo v strahu, da ne bomo tarnali ali se pritoževali, da bomo opustili samopomilovanje in bomo prižgali svojo božansko luč, luč našega jaza. To pomenita besedi Jezus Kristus. To je svetloba našega spoznanja. Več je spoznanja, močneje sijemo.

Luč se prižge tudi z dajanjem ljubezni in ustreznimi občutki, ne z občutki strahu, marveč z idealnimi občutki, s svetlimi mislimi, kar je zelo pomembno. To je tisto, na kar se odzivajo nadangeli, angeli, arhaji.

Ni drugega zdravila, kot je luč resnice. Prižgati luč pomeni imeti svoboden jaz in na ta način živeti Kristusa, saj je Kristus dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje.  To je trozvok. V vesolju je veliko trozvokov in vedno so podoba velikega trozvoka iz velike Trojice.

Obstaja tudi trozvok, ki sestoji iz ZAZNAVANJA (Wahrnehmung), RESNICE (Wahrheit) in RESNIČNOSTI (Wahrhaftigkeit). Najprej je zaznava, ki je prava znanost, prave misli: Jaz sem pot. Zaznavi sledi prava ideja, resnica. Njej sledi resničnost. Resnica se navezuje na mišljenje, resničnost na naše delovanje, hotenje. Resničnost pomeni živeti resnico. Jaz sem življenje.

Imeti moramo pogum za zaznavanje, resnico in resničnost, prav to je mihaelično (v Mihaelovem duhu).

Če ne živimo resnice v resničnosti,  potem živimo v laži, oče laži pa je Ahriman in pomeni duhovno smrt. Jezus pa pravi:  Jaz sem življenje.

Resničnost pomeni živeti, neresničnost pomeni smrt.

Leto 2021 bo posledica ahrimanskega, satanističnega leta 2020. Ahriman je nastopil svoje vladanje.

Vse povedano moramo vzeti resno, postavljeni smo pred izziv. Angeli nas v tej situaciji sprašujejo, ali mislimo resno, preizkušajo nas, če nameravamo dejansko izvrševati načrt skupaj z njimi.

Leto 2021 bo leto preizkusa za slehernega izmed nas, vsak se bo moral zavesti, kaj pomeni biti človek. Ali bom sprejel luč, jo prižgal in razsvetljeval svet, ali pa bom čakal, da drugi storijo to namesto mene? Ali hočeš biti osvetljen, ožarjen in boš razsvetljeval, drugim dajal svetlobo, ali pa boš svetlobo le sprejemal?

Naloga ni lahka; gre za vprašanje notranje drže. Prav zato je kriza tako zelo huda.  Ali hočemo biti pomočniki, služitelji človeštva, ali pa hočemo biti zgolj ljubljeni od drugih? Naj nam drugi pomagajo ali dajejo ljubezen? Ali hočemo biti svetilnik ljubezni? Potrebna je ODLOČITEV: ali sem jaz, ali si ti pripravljen za bratstvo, enakost, demokracijo, svobodo duha? Ali hočemo še naprej s pogubnimi mislimi zapravljati čas v samopomilovanju, ukvarjanju z mediji, bednimi tožbami, pritožbami, obtoževanji, ali pa želimo dejavno, tvorno sodelovati? Lahko sicer vodimo upor proti nepravičnosti, ampak najpomembnejše je, ali smo pripravljeni delati na SEBI, ne na drugih. Biti moram človek, sprejeti človeškost.

Poslušamo o paradigmi neomejenih možnosti, o »resetu« (ponastavitvi), novem začetku. Toda če hočemo nov sistem, je najprej potreben »shutdown«  (zaustavitev) starega. Govori se o Davosu, načrtu za 2030, po drugi strani pa o načrtu hierarhij, ki ima tudi svoje sporočilo o svetovnem načrtu, novi paradigmi, novem redu. Iz duhovnega sveta prihaja ideja o tričlenosti socialnega organizma, ki je  sedaj aktualno. Ljudje so se zaradi stiske prebudili, žene jih proti večji svobodi, enakosti, bratstvu. Potrebno je opustiti strah, udobje (lagodnost, ležernost), takšne misli, kot so »človek itak ne more storiti ničesar«, »jaz ne morem narediti ničesar«, opustiti je treba kompromise, samopomilovanje, izgovore, moraliziranje. TI se moraš spremeniti, vsak zase se mora odločiti!

Vi ste luč sveta.

Svoboda v duhovnem življenju se začne pri samem sebi.

Dokler slediš zunanji avtoriteti, nisi svoboden in zatorej nisi še človek. Prisluhni klicu iz duhovnega sveta: dokler imaš strah, nisi še človek, vsaj ne popoln človek. Nisi človek, dokler ne vidiš drugih na isti ravni, kot si sam.

Namesto egoizma se mora razviti bratstvo. Dokler v egoizmu vztrajamo, nismo še ljudje.

Ni lahko. Kar je lahko, ne prinaša ljubezni v svet.

2021 bo dobro leto za vsakogar, ki bo sprejel ta izziv in se posvetil modrosti življenja, ki se bo odprl za odločitev BITI ČLOVEK. V Razodetju po Janezu beremo: kdor zmaga, kdor premaga ležernost, strah in strahopetnost ter si pribori pogum in spoznanje, temu bom dal nebesa; dal mu bom nesmrtnost.

………….

Axel Burkart je diplomirani matematik in diplomirani inženir informatike, naravoslovec in humanist, avtor knjig in samostojni učitelj za epistemologijo (gnoseologijo) in duhovno znanost. Že več kot 40 let intenzivno preučuje spise Rudolfa Steinerja. Trenutno živi v bližini Bad Reichenhalla. Je ustanovitelj Akademie Zukunft Mensch (Akademija Bodoči človek) in ustanovitelj prve Holiversität (Holistična univerza za spoznavne vede) Rudolfa Steinerja v Bad Reichenhallu. https://akademie-zukunft-mensch.com

Copyright by Axel Burkart