Dragi prijatelji,

pred vami je nova, prenovljena podoba spletne strani prisluhni.si. Staro spletno tehnologijo joomla je zamenjala sodobnejša, wordpress, ob kateri se nadejamo manj problemov pri vzdrževanju in posodabljanju spletišča.

Preseliti je bilo treba cca 540 besedil in prispevkov, med katerimi so bili nekateri pripravljeni pred 14 leti, ko je stran nastala, zato je njihov izgled marsikje še precej neroden; trudimo se, da bi jih v čim večji meri posodobili. Opravljena je bila tudi selekcija besedil; nekatera niso več ustrezala današnjemu trenutku in dopolnjenim spoznanjem avtorja, zato so bila umaknjena. Vendar bi bilo clovitejši izbor možno opraviti šele po vsebinskem preverjanju posameznih besedil, česar pa ni mogoče opraviti v kratkem času. Vendar pa je z informacijami tako: še tako celovita je le skop približek resnice, omejen skupek pogledov na zelo kompleksno celoto, zato nikoli ne moremo biti povsem zadovoljni. Lahko pa se po korakih približujemo vse bolj popolnem posnetku resničnosti, ki pa je še vedno le statična slika dinamičnega objekta ali dogajanja.

To spletišče ima v času, ko smo zasuti s polresnicami, potvorbami resnice in lažmi, pomembno poslanstvo: voditi vas želi k celovitejšemu znanju, celovitejšemu razumevanju sveta, narave in družbe, k celovitejšemu in objektivnejšemu razumevanju aktualnih dogodkov. Njeno poslantvo je identično poslanstvu društva Prisluhni si, avtorju strani: širjenje obzorij in duha.

Človeštvo se je, ujeto je v materialistični svetovni nazor, ki zanika vse, kar ni dostopno petim človeškim čutom, znašlo v kritičnem položaju. Sedanje znanje in pojmovanje sveta ne ustreza več, kati zavest, življenje, čutenje, razmišljanje in številni drugi fenomeni – bistveni pojavi, ki označujejo človeka, niso nič materialnega in jih z materialističnimi sredstvi in metodami ni mogoče pojasnjevati. Da bi jih razumeli – in to je na pragu tretjega tisočletja bistvenega pomena – se moramo odpreti metafizičnim znanjem, duhovnemu pogledu na stvarstvo in človeka. Da bi se to o zgodilo, jo človeštvo v sedanjem času izpostavljeno številnim krizam, ki majejo same temelje sedanje civilizacije. Če hočemo razumeti življenje, moramo nujno spoznati fenomen smrti, ki je nekaj povsem drugega kot to, kar ujeti v sedanje pojmovanje sveta v splošnem verjamemo danes. Zato nas aktualna plandemija v živo zadeva prav v tej točki: navdaja nas s strahom pred smrtjo, da bi se naposled soočili z njim in se odprli novim spoznanjem, ki so bliže resnici: da je smrt le dogodek v življenju neumrljive duše. Dojeti, da smo predvsem duša, ki (prehodno) uporablja fizično telo, in ne telo, ki ga upravlja nek čuden pojav v možganih, je bistvenega pomena.

Sedanji trenutek je prelomen še iz enega razloga: priča smo globalnemu kolapsu na številnih področjih, ki je posledica kulminacije nasprotja med silami dobrega in silami zla; slednje grozijo, da bo uresničen zelo temačen, grozljiv scenarij razvoja globalne človeške družbe. Odvija se boj, ki bo zmagovit za sile teme, če človeštvo ne napravi odločnega koraka proč od strahov in laži, s katerimi nas zasipajo, k znanju in resnici. Prav zato imata znanje ter objektivna informiranost še posebno težo.

Stran prisluhni.si vam ponuja obsežno gradivo za širjenje obzorij znanja in krepitev duha. Gre za duhovno hrano, ki je prepotrebna človeku, ki je, ujet v materialistična slepila in iluzije, duhovno sestradan in osiromašen.

Veliko užitkov pri prebiranju besedil in drugih prispevkov vam želim,

Zoran

December 2020