Odštekani pogovori / Duhovni svet


(starec) Naletel sem na zanimivo razpravo, ki bi jo rad podelil s teboj.

(Tomaž) O čem pa gre?

Po mnenju nekega avtorja – ime sem že pozabil – naš planet gosti štiri skupine ljudi, ki imajo popolnoma različne interese, a sobivajo in preživijo. Presenetljivo, a vse se uredi tako, da vsakdo udejani svoje poslanstvo.

Katere štiri skupine pa so to?

Avtor jih opredeljuje glede na starost duš. Kot pravijo, se duša skozi inkarnacijski krog izpopolnjuje in »stara«, čeprav čas za dušo, ki je večna, ne igra pomembne vloge. Starost duše bolj kot čas označuje raven zbranega znanja. Avtor omenjene razprave trdi, da obsta­jajo otroške duše, mlade duše, zrele duše in stare duše.

Kaj pa je tu posebnega?

Dejstvo, da lahko sobivajo kljub različnosti interesov. Otroške duše, ki so najštevilčnejše, rade raziskujejo in zelo hitro podležejo navdušenju. Kot otroci. Imajo malo znanja, gledajo zelo ozko in so hitre v obsodbah. Najuspešnejše med njimi v življenju zavzamejo vloge, ki odloča­jo o delovanju družbe: so na položajih zakonodajalcev, sodni­kov, ministrov in podobnih ljudi. Ostale skupine ne soglašajo z njimi a se morajo ukloniti sprejetim zakonom in predpisom. Čeprav se zavedajo, da je marsikaj narobe, nima­jo moči, da bi to spremenile.

Zabavno! Nadaljuj, prosim.

Mlade duše so se v zemeljskih življenjih že nekaj naučile in vedo, da je v življenju najbolj zanimivo izkusiti uspeh in moč. Zavzemajo vloge uspešnih pod­jet­nikov, gospodarstvenikov, politikov in različnih vodij, ki znajo znanje in prilo­žnosti uporabiti za uspeh in dosego osebnih ciljev. Zaradi njihove ozkosti in sebičnih interesov pa družba ne more zaživeti v harmoniji in sodelovanju. Ostale duše le težko kaj spremenijo.

Ha! Kaj pa zrele duše? Imajo te kaj več moči?

Zrele duše imajo precej znanja in veliko več razumevanja. Boli jih, da svet tone v blatu, boli jih krivičnost sveta in prizadevajo si ga spremeniti, a zaradi maloštevilnosti nimajo veliko uspeha. Zato pogosto zapadejo v obup, alkohol, droge ali celo samomoril­nost. Zrele duše navadno igrajo vloge umetnikov, igralcev, aktivistov, učiteljev in podobnih ljudi.

Torej stvari rešijo stare duše?

Žal ne. Teh je po številu najmanj. Zavedajo se celotne zgodbe, imajo ogro­mno znanja in največ razumevanja, zato so tudi najbolj tolerantne. Zavedajo se, da sveta ni smiselno spreminjati na silo. Zato se pogosto pojavljajo kot duhovni učitelji, guruji ali ljudje visokih standardov, ki želijo svetu pomagati s svojim zgledom. Vedo, da bo svet zaživel v sozvočju takrat, ko bodo vse duše dosegle primeren nivo zavedanja in s tem ustrezno zrelost.

Zanima, kdaj bo to. Leto pri takšnem razvoju ne pomeni nič, bi rekel.

Doslej ni, vendar se stvari hitro spreminjajo. Razprava sicer ne pove, kam razvrstiti vse tiste povprečneže, ki ne sodijo v nobeno od skupin, pač pa pravi, da je pri tako raznolikih interesih pravzaprav presenetljivo, da se nismo že pobili med seboj, kajti odvisni smo od istih planetarnih virov a imamo povsem različne namene in predstave, kaj storiti z njimi.

Res je svet zelo eksploziven kotel in mati Zemlja je res potrpežljiva, da nas ne strese s sebe. Pravzaprav je zanimivo, koliko različnih interesov zasledujemo ljudje na tem planetu. Usmerjajo nas okoljske danosti, rasa, tradicija, veroizpoved, izobraz­ba… In vsaka duša zasleduje še svoje družinske in osebne cilje… Ob povedanem se človek lažje odpove pričakovanju, da bi svet moral bolje funkcionirati. Celo zadovoljen je, da ni slabše!

Kdor razume, ne obsoja in nima velikih pričakovanj. Človek brez velikih priča­kovanj mnogo laže živi.