Nekaj informacij o besedilih, ki vam jih ta stran ponuja

Sekcija Na sledi – sebi: Vse življenje smo ujeti med zidove lastnih misli, v poosebljeno doživljanje podobe o sebi (jazu), ki jo je ustvaril um in je pogojena s preteklostjo. Toda v vsakem človeškem bitju je prostor zavesti, ki je mnogo razsežnejši od misli. Ko spoznaš svojo Bit , osvobodiš tako sebe kot tudi svet trpljenja, ki ga povzročaš sebi in drugim. Dvig zavesti in resničen napredek je možen le z raziskovanjem zavesti same. Biseri duhovnih spoznanj!

Adam in bogovi (trilogija): Zgodba o Sumerih, Geneza v novi luči, Skrivnost Adama in Eve; Kako je bil zares ustvarjen svet? Je človeka res ustvaril Bog? Kdo pravzaprav je človek? In kdo je Bog ali bogovi? Kaj je bil prepovedani sad? Kako je zares nastala Eva? Zakaj sta bila z Adamom izgnana iz raja? Povzeto po knjigah Z. Sitchina: Dvanajsti planet

Sekcija Bolezen in zdravje : Pravi obraz bolezni (1) : Govoriti o bolezni brez poznavanja duhovne plati bivanja je tako kot bi pojasnjevali jedrski reaktor, a bi poznali zgolj mehaniko, ne pa tudi elektrike, kemije, magnetizma, jedrske fizike… Sestavimo popolnejšo sliko o mehanizmih bolezni! … (2): bolezensko ozadje na eterični ravni. … (3): bolezen na astralni ravni. … (4): bolezen in bolečina z naravne perspektive. … (5): o tem, kako zdravi narava, o sistemu naravnega zdravljenja, smrti in sanjah… Medicina prihodnosti: šibke točke sedanjega koncepta, medicinski paradoksi, osvetlitev druge plati – celovitejši pogled.

Nova psihološka percepcija: Življenje današnjega človeka skoraj v celoti teče po miselnih vzorcih. Kaj je vzorec, način mišljenja, čutenja, obnašanja? Kako deluje um? Kako deluje misel? Kako pride do ustvarjanja miselnih vzorcev? Vsa ta vprašanja odločajo o kakovosti našega življenja. Poznavanje teh stvari dandanes še zdaleč ni več nepomembno.

Skrivnost denarja : Kako ravnati, da presežemo miselnost pomanjkanja in poženemo krog, ki utrjuje predstavo obilja?

Enotna znanstvena teorija: Davni sen vseh znanstvenikov velikega kalibra je svetu ponuditi enotno znanstveno teorijo, ki bi vse pojave, ki so predmet naše zaznave – fizične in metafizične, obravnavala popolno in celovito. Ali smo na pragu tretjega tisočletja vendarle blizu temu cilju?

Napredek zavesti: Ali je možno, da nas je um – to zveličavno sredstvo napredka naše civilizacije – pripeljal v slepo ulico? Žal je odgovor pozitiven. Um je v svojem razvoju zaostal, ker se je ujel v mehanizem, v katerem se je tako rekoč »zaciklal«. Iz zanke se lahko izmota le tako, da razbije goro ustaljenih konceptov, vzorcev in metod, ki jih je zgradil v preteklosti in ne odražajo več sedanje stvarnosti.

Prenovite svoj  bioračunalnik: vaš računalnik stalno ažurirate z novim operacijskim sistemom, kaj pa vaše možgane? Kdaj ste jim zagotovili “upgrade”? To operacijo uresničimo s spoznavanjem področij, ki so nam bila doslej zastrta, prikrita. Spoznati moramo delovanje lastne zavesti!

Um, gospodar sveta : Um je krivec za težave, s katerimi se soočamo. Iz pomočnika se je namreč prelevil v gospodarja, ki odloča o vsem. Namesto, da bi ga uporabljali, on uporablja nas. Celo istimo se z njim. Verjamemo, da smo isto kot naš um! To je zabloda. Instrument je prevzel kontrolo nad nami, a se tega sploh ne zavedamo!

Človek in Bog : Čeprav marsikdo zmotno misli, da ni tako, je odnos do entitete, ki jo imenujemo Stvarnik ali Bog, ena najbolj bistvenih stvari v življenju človeka. Predstavlja osnovni ton glasbe, ki jo s svojimi dejanji ustvarjamo. Pravilen odnos do tistega, kar je izvor življenja, ustvari trden temelj, osnovo notranjega miru, zadovoljstva, samozavesti in sreče, nepravilen pa se zrcali v nemoči, manjvrednosti, ločenosti, osamljenosti, strahovih in negotovosti.

Bistven je intelekt! Eno bistvenih vprašanj – nastanek sveta – znanost pojasnjuje s teorijo o velikem poku. Ali je ta teorija vredna zaupanja? Vsa materija vesolja ni mogla nastati iz popolnega nič, pa čeprav bi bila stisnjena v neznosno gosto kroglico. Ponujamo vam teorijo, ki je mnogo bolj konsistentna in pojasnjuje mrtvo in živo naravo, materialni in duhovni svet. Z njo se odpro vrata v novo, celovitejše rezumevanje stvarnosti.

Mit o smrti: Smrt je največja uganka življenja. Ker nas je strah umreti, nas je strah tudi živeti. Ko bomo spoznali, kaj je smrt, bomo širše dojeli tudi življenje. Verni se bojijo poslednje sodbe in kazni, ateisti pa popolnega izginotja. A obe predstavi sta zmotni. Zanimivo je, da vanju tako verjamemo, saj ju nihče nikoli še ni dokazal.

Projekt človek: Kako je mogoče, da človek, tudi če je največji genij, uporablja le delček – manj kot 5% kapacitete svojih možganov? Zakaj je Stvarnik človeku dal organ, dvajsetkrat večji, kot ga potrebuje? Odgovor na to vprašanje vsebuje skrivnost, ki bo marsikoga osupnila. Da bi jo razjasnili, moramo miselno lopato zakopati krepko v zgodovino.

Skrivnost modrega planeta: Bi radi razumeli globalno dogajanje v svetu? Bi radi vedeli, kaj se nam obeta? Bi radi spoznali ozadje zakulisnih igric, ki se jih človeštvo igra že tisočletja? Iz zgodbe o modrem planetu se boste morda kaj naučili. Spoznali boste genialen, silno domišljen načrt in morda našli odgovore na kopico zagonetnih vprašanj, ki so še kako pomembna.

Skrivnost v ozadju zmajev in kač: S podobami zmajev, kuščarjev in kač in se srečamo pri vseh ljudstvih in na vseh koncih sveta. O njih govori vse polno legend, mitov in pravljičnih zgodb. Njihov namen je zmešati sledi, zabrisati resnično ozadje teh simbolov ter raziskovalce speljati na napačno sled. Tu vam ponujamo ustreznejšo razlago.

Rachel Meron: v ljudeh mora prodreti spoznanje, da stara mislenost, stari vzorci in navade ne ustrezajo več, saj vse preveč utesnjujejo dušo. Čas je, da se zavemo naših skritih potencialov – zaklada, ki spi v nas in čaka, da ga ponovno odkrijemo. Ob zgodbah iz njene knkige Sem le ogledalo vam bo to laže uspelo. Glejte tudi: O smislu in pomenu dela .