Halo, halo, Rachel tukaj, prosim.

Da, pozdravljeni. Gordonova
tukaj. Napotili so me k vam in vas toplo priporo
čili, ker ste zelo cenjeni. Profesor Bereket je dejal, da mi akupunktura
lahko pomaga, a le v dolo
čeni meri.
Pri problematiki
čustev pa ste vi
strokovnjakinja z odliko. Rada bi vas obiskala danes popoldne. Bi se lahko sre
čali?

Trenutek, gospa Gordon,
preden se dogovoriva za sestanek, bi vam rada zastavila nekaj vpra
šanj. Rada bi vam razložila, kaj delam in česa ne, potem pa bi se odločili,
ali me
želite obiskati.

Ni problema, gospa
Rachel.

Koliko ste stari?

45 jih imam.

Kaj ste po poklicu?

Računovodja.

Ste poročeni?

Da.

Otroci?

Trije.

Zakaj me želite videti?

Imam težave s črevesjem.
Najprej so me poslali k dr. Bareketu in akupunkturistu, ki pa me je poslal k
vam.

Hvala vam gospa Gordon.
Povedali ste mi va
še skrivnosti in
zdaj vam bom jaz povedala moje.

Torej, poglejte gospa
Gordon, nisem psihologinja, niti socialna delavka, psihiatrinja ali zdravilka,
pa tudi »prijazna« nisem. Jaz sem ogledalo, ki odslikuje va
šo resničnost;
poka
že stvari, ki jih počnete, da ustvarite svojo stvarnost. Svetujem vam
lahko, kaj storite, da spremenite svojo resni
čnost. Med osnovna spoznanja človeka
štejem, da sami ustvarjamo svojo
resni
čnost, vsak trenutek bivanja.
Vsak trenutek smo sami razlog svojim »boleznim« in »problemom«. Nih
če nas ne more pozdraviti in tisti, ki to trdijo,
zavajajo. Njihovo »zdravljenje« bo v najbolj
šem primeru le začasno.

Kako ozdravimo?

Proces se odvija po štirih kanalih. Prvi kanal je zagotovitev znanja,
ki pa ga
žal ne dobimo v nobeni
ustanovi. Brez tega znanja je, kot bi ne znali pre
čkati ceste
povozijo nas na »avtocesti
življenja«,
ne da bi razumeli, kako bi se to lahko zgodilo in nenadoma se pojavi bolezen.

Drugi kanal je »pranje možganov«. Tega izraza ne maramo, a naši možgani
so podobni ra
čunalniku, in programi v
njem ustvarjajo na
šo resničnost. Če
na primer moj program pravi: »Bojim se biti brez denarja«, potem bo natanko
tako. Najprej moramo razpoznati programe in,
če si to želimo, jih
spremenimo.

Tretji kanal je sposobnost notranjega uvida. Vsi odgovori in rešitve ter vse zdravilne metode so v nas samih.
Nimamo
še slišnega razumevanja, ki je nov jezik, ki se ga je
treba
še naučiti.

Četrti kanal dejansko srečanje z menoj – omogoči
nekaj,
česar na znam opredeliti ali
znanstveno razlo
žiti. Ne želim reči,
da sem nekaj posebnega; pa
č pa, da
ima vsak od nas posebne sposobnosti. V trenutku, ko se priklju
čimo na naše
notranje mo
či, se to odrazi navzven.
S temi mo
čmi delava v dvoje, kar
pomeni, da sogla
šate s spreminjanjem
va
šega uma in se tako lahko
spremenite v temeljih. To zahteva vztrajno doslednost in popolno delo na sebi.

Gospa Gordon, me še vedno želite
obiskati?

Gospa Rachel, zveni zelo
zanimivo in vzpodbuja mojo radovednost. Bom premislila.