Nadaljevanje osnovne strani prisluhni.si

Za vedoželjne, ki hočejo nekaj več…

Sekcija Na sledi – sebi: Vse življenje smo ujeti med zidove lastnih misli, v poosebljeno doživljanje podobe o sebi (jazu), ki jo je ustvaril um in je pogojena s preteklostjo. Toda v vsakem človeškem bitju je prostor zavesti, ki je mnogo razsežnejši od misli. Ko spoznaš svojo Bit , osvobodiš tako sebe kot tudi svet trpljenja, ki ga povzročaš sebi in drugim. Dvig zavesti in resničen napredek je možen le z raziskovanjem zavesti same. Biseri duhovnih spoznanj!

Adam in bogovi (trilogija): Zgodba o Sumerih, Geneza v novi luči, Skrivnost Adama in Eve; Kako je bil zares ustvarjen svet? Je človeka res ustvaril Bog? Kdo pravzaprav je človek? In kdo je Bog ali bogovi? Kaj je bil prepovedani sad? Kako je zares nastala Eva? Zakaj sta bila z Adamom izgnana iz raja? Povzeto po knjigah Z. Sitchina: Dvanajsti planet

Sekcija Bolezen in zdravje : Pravi obraz bolezni (1) : Govoriti o bolezni brez poznavanja duhovne plati bivanja je tako kot bi pojasnjevali jedrski reaktor, a bi poznali zgolj mehaniko, ne pa tudi elektrike, kemije, magnetizma, jedrske fizike… Sestavimo popolnejšo sliko o mehanizmih bolezni! … (2): bolezensko ozadje na eterični ravni. … (3): bolezen na astralni ravni. … (4): bolezen in bolečina z naravne perspektive. … (5): o tem, kako zdravi narava, o sistemu naravnega zdravljenja, smrti in sanjah… Medicina prihodnosti: šibke točke sedanjega koncepta, medicinski paradoksi, osvetlitev druge plati – celovitejši pogled.

Kultivacija uma: Ali želite omogočiti vašemu umu kakovosten napredek? Zagotovite, da ne bo ujet v spone preteklosti in se bo odprl kozmični modrosti in življenju. Brez napredka uma ni napredka v kakovosti življenja.

Nova psihološka percepcija: Življenje današnjega človeka skoraj v celoti teče po miselnih vzorcih. Kaj je vzorec, način mišljenja, čutenja, obnašanja? Kako deluje um? Kako deluje misel? Kako pride do ustvarjanja miselnih vzorcev? Vsa ta vprašanja odločajo o kakovosti našega življenja. Poznavanje teh stvari dandanes še zdaleč ni več nepomembno.

Skrivnost denarja : Kako ravnati, da presežemo miselnost pomanjkanja in poženemo krog, ki utrjuje predstavo obilja?

Napredek zavesti: Ali je možno, da nas je um – to zveličavno sredstvo napredka naše civilizacije – pripeljal v slepo ulico? Žal je odgovor pozitiven. Um je v svojem razvoju zaostal, ker se je ujel v mehanizem, v katerem se je tako rekoč »zaciklal«. Iz zanke se lahko izmota le tako, da razbije goro ustaljenih konceptov, vzorcev in metod, ki jih je zgradil v preteklosti in ne odražajo več sedanje stvarnosti.

Um, gospodar sveta : Um je krivec za težave, s katerimi se soočamo. Iz pomočnika se je namreč prelevil v gospodarja, ki odloča o vsem. Namesto, da bi ga uporabljali, on uporablja nas. Celo istimo se z njim. Verjamemo, da smo isto kot naš um! To je zabloda. Instrument je prevzel kontrolo nad nami, a se tega sploh ne zavedamo!

Človek in Bog : Čeprav marsikdo zmotno misli, da ni tako, je odnos do entitete, ki jo imenujemo Stvarnik ali Bog, ena najbolj bistvenih stvari v življenju človeka. Predstavlja osnovni ton glasbe, ki jo s svojimi dejanji ustvarjamo. Pravilen odnos do tistega, kar je izvor življenja, ustvari trden temelj, osnovo notranjega miru, zadovoljstva, samozavesti in sreče, nepravilen pa se zrcali v nemoči, manjvrednosti, ločenosti, osamljenosti, strahovih in negotovosti.

Bistven je intelekt! Eno bistvenih vprašanj – nastanek sveta – znanost pojasnjuje s teorijo o velikem poku. Ali je ta teorija vredna zaupanja? Vsa materija vesolja ni mogla nastati iz popolnega nič, pa čeprav bi bila stisnjena v neznosno gosto kroglico. Ponujamo vam teorijo, ki je mnogo bolj konsistentna in pojasnjuje mrtvo in živo naravo, materialni in duhovni svet. Z njo se odpro vrata v novo, celovitejše rezumevanje stvarnosti.

Mit o smrti: Smrt je največja uganka življenja. Ker nas je strah umreti, nas je strah tudi živeti. Ko bomo spoznali, kaj je smrt, bomo širše dojeli tudi življenje. Verni se bojijo poslednje sodbe in kazni, ateisti pa popolnega izginotja. A obe predstavi sta zmotni. Zanimivo je, da vanju tako verjamemo, saj ju nihče nikoli še ni dokazal.

Projekt človek : Kako je mogoče, da človek, tudi če je največji genij, uporablja le delček – manj kot 5% kapacitete svojih možganov? Zakaj je Stvarnik človeku dal organ, dvajsetkrat večji, kot ga potrebuje? Odgovor na to vprašanje vsebuje skrivnost, ki bo marsikoga osupnila. Da bi jo razjasnili, moramo miselno lopato zakopati krepko v zgodovino.

Skrivnost modrega planeta: Bi radi razumeli globalno dogajanje v svetu? Bi radi vedeli, kaj se nam obeta? Bi radi spoznali ozadje zakulisnih igric, ki se jih človeštvo igra že tisočletja? Iz zgodbe o modrem planetu se boste morda kaj naučili. Spoznali boste genialen, silno domišljen načrt in morda našli odgovore na kopico zagonetnih vprašanj, ki so še kako pomembna.

Zemlja je votla!Če pomisliš, da so planeti in druga nebesna telesa hitro vrteče se krogle z veliko, sprva tekočo maso, potem se mora v njih dogajati podobno kot v pralnem stroju ob centrifugi: vso maso perila centrifugalna sila potisne k obodu, v sredini pa ostane luknja. Enako se mora dogajati tudi v planetih…

Skrivnost v ozadju zmajev in kač: S podobami zmajev, kuščarjev in kač in se srečamo pri vseh ljudstvih in na vseh koncih sveta. O njih govori vse polno legend, mitov in pravljičnih zgodb. Njihov namen je zmešati sledi, zabrisati resnično ozadje teh simbolov ter raziskovalce speljati na napačno sled. Tu vam ponujamo ustreznejšo razlago.

Rachel Meron: v ljudeh mora prodreti spoznanje, da stara mislenost, stari vzorci in navade ne ustrezajo več, saj vse preveč utesnjujejo dušo. Čas je, da se zavemo naših skritih potencialov – zaklada, ki spi v nas in čaka, da ga ponovno odkrijemo. Ob zgodbah iz njene knkige Sem le ogledalo vam bo to laže uspelo. Glejte tudi: O smislu in pomenu dela .

Kako čudni smo ljudje!
– Naveličamo se otroštva in si želimo odrasti, nato pa si spet želimo postati otroci.
– Izgubimo zdravje zaradi pehanja za čim večjim zaslužkom, nato pa ta denar zapravimo, da bi si povrnili zdravje.
– Medtem ko zaskrbljeno razmišljamo o prihodnosti, pozabimo na sedanjost, tako da ne živimo niti v sedanjosti niti v prihodnosti.
– Živimo, kot da ne bomo umrli, in umremo, kot da nismo nikdar živeli. Več…

 

Še nekaj informacij o spletni strani prisluhni.si

Ta stran je stran svetlobe in ljubezni. Kajti svetloba, ljubezen in znanje so sinonimi za isto stvar. Pripravljena je z enim samim ciljem: da bi vam pomagala pri osebnostnem razvoju in spiritualnemu napredku, skratka – k dvigu zavesti.

Čas, vložen v spoznavanje sebe, je najbolje porabljen. Spoznaj sebe in spoznal boš vesolje. Spoznaš lahko le tako, da v sedanjem trenutku prisluhneš – naravi in sebi.

Dandanes si niti intelektualci ne utegnejo vzeti nekaj malega časa, da bi prebrali kako čtivo, ki lahko prispeva k njihovemu intelektualnemu razvoju. Ne pomislijo, da se takšen vložek bogato povrne, saj spremeni kakovost njihovega življenja. A zamujene drobne priložnosti za lastno duhovno rast se ne povrnejo več. Na onem svetu pa nas nihče ne vpraša, kaj smo naredili za svoj posel…

Edini posel, ki se res izplača, je vlaganje vase.

Večina besedil je pripravljena s povzemanjem knjig, ki usmerjajo človeka h krepitvi intelekta in k duhovni rasti. Namesto, da nekaj tednov berete takšno knjigo, se lahko z bistvenimi informacijami v njej seznanite tukaj, v uri ali manj. Naj vam zato ne bo odveč prebrati nekaj strani teksta, saj bo sporočilno bogastvo, ki ga boste prejeli, vredno vložka časa.

Novičarstva se na tej spletni strani ne lotevamo. Če se hočete odžejati, ne boste naročali pijače po naprstnikih. Na tej spletni strani nimamo namena bralcem podajati kratkih informacij, temveč se lotevamo obravnave tem, ki odločajo o človekovem pogledu na svet in samega sebe. Tega pa se žal ne da opraviti na hitro. Spremembe prepletenih sistemov prepričanj, ki sestavljajo našo (največkrat napačno) podobo o svetu, ne prinese nekaj stavkov informacij.

Kako pregledovati besedila na prisluhni.si?

Besedila so zbrana v posameznih tematskih sklopih – sekcijah. Večina jih je v meniju Besedila . Odpirate jih s klikom imena besedila v meniju, ki se odpira desno od izbrane sekcije.

S klikom imena besedila odprete besedilo v novem oknu; običajno se pokaže le prvi del teksta ter seznam ostalih poglavij (meni) v desnem zgornjem vogalu. S klikanjem imen poglavij se pomikate nanje, oziroma z izbiro naprej> na koncu posameznega poglavja.

Morda je najugodneje, da si daljša besedila izpišete na papir in v miru preberete (uporabite ikonicov desnem zgornjem vogalu za formatiranje in zatem ponovno za izpis na tiskalnik). Tako boste lahko sicer razdeljena besedila izpisali v enem kosu.
Če ste v časovni stiski, lahko celoto preberete po delih.

Prijetno branje!