cjv-naslovnica-1Knjiga ČLOVEK JE VEČ ima 12 poglavij.

Pregled vsebine po poglavjih:

Prvo pogavje Preboj neslutenih razsežnosti
– opozori na odločilni pomen sedanjega trenutka. Priprava na raziskovanje v nadaljevanju, ki zahteva določeno misleno pripravo. Šokantne informacije, ki pokažejo, kako je danes človek zaveden in neinformiran.


Drugo poglavje Preverimo temelje miselne zgradbe
– razgali dvomljivo vrednost veljavnih konceptov, na čelu z materialističnim pojmovanjem stvarnosti.


Tretje poglavje
Stvarnost ni takšna, kot se zdi
– uvod v umevanje duhovne, zavestne razsežnosti, pregled zahodne filozofske misli

Četrto poglavje
Medicina, kam greš?
– medicinski paradoksi, dvomljiva veljavnost izhodiščnih načel, na katerih temelji današnja medicina

Peto poglavje Zgodovina skozi nova očala
– celotno zgodovinsko pripoved je treba korigirati: nezemljani so odločilno vplivali na človeka in človeško civilizacijo


Šesto poglavje Sporočila glinenih ploščic
– zgodovina, kot jo razberemo s sumerskih ploščic izpod peresa Zecharije Sitchina


Sedmo poglavje Poizkus rekonstrukcije zgodovine planeta Zemlja
izgradnja popolnejšega mozaika zgodovinske slike, vse do današnjih časov

Osmo poglavje Spoznanja, ki osupnejo
– novi koščki v mozaiku – spoznanja, ki se izluščijo iz minulih poglavij; ozadje religij in denarja


Deveto poglavje Nisi to, s čimer se istiš
– o smislu evolucije, o različnih pojmih, ki so predmet istenja (telo, razum, duša…)


Deseto poglavje Kdo sem?
razkrivanje lastne identitete, podrobnejše spoznavanje zavesti in njenih mehanizmov

Enajsto poglavje Pojmovnik življenja
– o kako nova spoznanja oblikujejo pogled na stvarnost in odnos do sveta

Dvanajsto poglavje Človek je več
– zaokroži celotno zgodbo; o poslednjem konceptu, božanski igri, sadovih duhovnega napredka

 

KAZALO

UVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Kako brati to knjigo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Preden zakopljemo miselne lopate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

1. poglavje: PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . .  . 23
Kakovost življenja je stvar odločitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Minljivost konceptov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 29
S čim je pogojeno izkustvo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 31
Na videz nesmiselna vprašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Iz česa raste miselno drevo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 35
Ali ste vedeli …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 36
Seznam slikovnega gradiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2. poglavje: PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE . . . . . . . . . . . .47
Vrednost znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .49
Prepričljivost materije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .50
Zavest v snovi ali snov v zavesti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Trdnost je vtis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Svet in opazovalec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pojav večkratnih osebnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Osnovni arhetipi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Energija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Zvok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

3. poglavje: STVARNOST NI TAKŠNA, KAKRŠNA SE ZDI . . . . . . . . . . . . . 67
Filozofi o naravi stvarnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Absolut in izraženi svet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Resnično in neresnično . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Kozmologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Materialni in duhovni svet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Svet gradijo podobe v zavesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4. poglavje: MEDICINA, KAM GREŠ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    85
Mit o mikrobih kot povzročiteljih bolezni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    87
Prezrto dragoceno znanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Cepljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Trditev: narava je nepopolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Medicinski paradoksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   97
Mikroorganizmi kot čistilci telesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Bolezen v novi luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Kaj nam sporoča narava? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Razumevanje bolečine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Poslanstvo bolezni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Medicina prihodnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Hvala medicini! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5. poglavje: ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
V vesolju nismo sami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Neuki graditelji čudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Čemu prikrivati resnico? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Kako do pravih informacij? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Zgodba o zavojevanju nekega planeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Nov temeljni kamen zgodovine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6. poglavje: SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Kaj vse dolgujemo Sumercem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Sumersko bogoslovje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Nibiru – dvanajsti član sončne družine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..136
Nastanek sveta skozi sumerska očala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Stvarjenje skozi navedke Svetega pisma in Sumercev . . . . . . . . . . . . . . .140
Kultiviranje planeta Zemlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Zamisel o delavcu in služabniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
O stvariteljih in Adamu iz epruvete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
Uganka Eve in prepovedan sad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Noe in vesoljni potop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Dopolnjeni mozaik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
Konkretizirani in abstraktni Bog ter človek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

7. poglavje: POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINA PLANETA
ZEMLJA . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
Zemlja kot poligon nezemljanov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Potop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159
Načrt globalnega gospostva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Dirka za osvojitev sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Hebrejska zgodba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rimski imperij in Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Britanski imperij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   170
Združene države Amerike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Prva svetovna vojna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Sovjetska zveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175
Druga svetovna vojna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Evropska unija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Demokracija in terorizem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Ni razloga za malodušje! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

8. poglavje: SPOZNANJA, KI OSUPNEJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Simbolizem kače in zmaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Reptilski možgani, DNK in modra kri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Kameleonske sposobnosti modrokrvnih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Skrivno ozadje religij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Krščanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195
Izvor krščanske doktrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ženska in seksualnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Judovstvo in Talmud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201
Pravi pomen religij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Skrivno ozadje denarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Obrestna past in finančne manipulacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Finančno podložništvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

9. poglavje: NISI TO, S ČIMER SE ISTIŠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Gon po spoznanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Smisel evolucije – razvoj zavesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Istenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Sem osebnost? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Sem telo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Sem duša? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Sem razum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Sem energija? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Prepoznava procesa istenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232

10. poglavje: KDO SEM? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Prinašalec življenja in središče zaznavanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Ideja »jaz sem« na rešetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Zavest in zavedanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Iskanje lastne identitete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Koraki do spoznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Obstoj drugega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Najvišji vzrok in Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248
Kako sem iskal Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Prgišče spoznanj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254

11. poglavje: POJMOVNIK ŽIVLJENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257

12. poglavje: ČLOVEK JE VEČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Poslednji koncept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278
Sadovi duhovnega napredka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Božanska igra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Kaj je mogoče storiti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Skoraj na cilju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289

SVOBODA VEDNO PREMAGA TEMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291
Opombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Literatura in viri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298