Človek na eterični ravni

Govorili smo o manj poznanem ozadju – psihičnih vzrokih – bolezni, ustvarili smo si grobo predstavo o temeljnem mehanizmu bolezni, zdaj pa bi se lahko poglobili v razlage o procesih in mehanizmih na nesnovnih, etrskih ravneh, kjer se nahaja izvor bolezni. Če tega nesnovnega ozadja ne poznamo, poznamo le delček celotne zgodbe o bolezni. Torej se je treba spustiti na področje ezoterike ter spoznati ustroj in zakonitosti na eteričnih ravneh. Medicina in znanost seveda to področje popolnoma obideta in se tudi ne trudita, da bi ga spoznala in nas o njem poučila. Če bi namreč ljudje to znanje imeli, medicina ne bi mogla vztrajati na piedestalu, saj je človek večinoma sploh ne bi potreboval.

spoznanje.jpgNadaljne razlage so za vas smiselne le v primeru, da lahko sprejmete naslednjo trditev: Človek je kompleksno bitje, ki poleg snovnega poseduje tudi subtilna telesa iz mnogo finejše, etrske “snovi” ki je neizurjenemu očesu pač ni moč videti. Po zaslugi slepila materialnosti (obširneje o tem v besedilu Človek na astralni ravni) nam je to spoznanje zastrto, a če ste se z branjem prebili do sem, se v vas to slepilo, ki nastopa v eni od faz evolucije človeka, že razkraja. Zato na glas povejmo: snovno telo bi bilo le negiben, neodziven kup mesa, ko bi ga ne oživljalo etrsko telo, ki je resnični nosilec življenja. A etrskemu telesu se pridružuje še kopica astralnih teles, kjer se dogajajo procesi, ki se odražajo v duševnosti.

Literature s tega področja (vsaj urejene in pregledne), ni veliko in tolmačenja se nekoliko razlikujejo, a ne v bistvu. To besedilo črpa predvsem iz učbenika Centra za duhovno kulturo: Ezoterika mikrokozmosa (/79/), in knjige Barbare Ann Brennan: Moč zdravilnih rok (/78/).

Odločilno je torej tisto, kar se dogaja in pretaka na nam (večinoma) nevidnih ravneh, v našem etrskem in astralnem telesu. Preden pa se poglobimo v to tematiko, moramo spoznati eter.


 

Eter

Učili so nas, da je vesolje prazen prostor, ki ga napolnjuje neopredeljivi eter, tako rekoč nič. Toda eter nikakor ni nepomembna stvar. Je duhovna substanca, ki prežema popolnoma vso kreacijo, tudi vsak najmanjši delček goste snovi. Vesolje torej še zdaleč ni prazno. Nekateri govorijo o »morfogenem polju«, ki omogoča porajanje oblik, drugi pa o »univerzalnem energijskem polju« ali »enotnem polju« (glej tudi /66/). V vseh primerih gre za isti fenomen. Vesolje ni prazno temveč ga napolnjuje polje nekakšne duhovne substance.

Eter ima lahko zelo različno gostoto. Fizične ravni (plinasto, tekoče in trdno agregatno stanje) so tri najbolj grobe ravni etrske materije, ki sicer obsega sedem stopenj. Posamezni nivoji se razlikujejo po gostoti in gibljivosti sestavnih delcev, anujev, ki so “zidaki” vseh oblik (znanost jih imenuje kvarki). Anuji na fizičnih nivojih sestavljajo elektrone, protone in vse druge delce. Dogajanje na treh grobih fizičnih ravneh fizične stvarnosti je mnogo manj dinamično in manj urejeno kot dogajanje na štirih etrskih ravneh, v “duhovnih sferah”. Zaradi visokih frekvenc gibanja na teh ravneh (in posebnih barier v eteričnih očeh etrskega telesa) običajnim očem dogajanja, ki so mnogo pestrejša kot v snovnosti, tu niso vidna.

Značilnosti etra so njegova izjemna fluidnost, koherenca ter odzivnost in občutljivost na različne impulze iz fizične ravni ter iz višjih, etrskih ravni. Eter preko elektromagnetnega polja prevaja impulze iz etrskih na fizično raven in obratno. Je odličen prevodnik informacij in energij (tudi misli so energija), ki se vtisnejo vanj in ga preoblikujejo ter ostanejo v njem zabeležene še nekaj časa. Tudi vsaka misel pusti sled v etru, kar se marsikomu zdi nepojmljivo. A v določenih prostorih se vsi neprijetno počutimo, ker občutimo sledove negativnih misli (energij).

Ker eter prežema in povezuje vse, ima sleherno dogajanje na nas (pa tudi naše delovanje na druge) večji vpliv, kot si predstavljamo. Komuniciranje na večje razdalje torej ne poteka preko praznega prostora, temveč preko medija, ki je prevoden za informacije in energije. Karkoli na etrski ravni človek seva v prostor, to sprejemajo druga bitja. Zakon karme pa poskrbi, da se nam ta vpliv na ustrezen način povrne.

Eter je tudi zelo plastičen: stabilni in trajni impulzi etrsko materijo dokončno modelirajo in so razlog za nastanek etrskih form, kakršna je tudi naše etrsko telo. Na etrski ravni se torej nahajajo vzorci, matrice in oblike za oblikovanje gostih fizičnih teles. Nobeno fizično telo, noben atom ali molekula, ne more obstajati brez dvojnika (kalupa) na etrskem nivoju. Duhovna “materija” je torej tisto ogrodje, ki drži fizično materijo pokonci. Čarovniki obvladajo tehnike, s katerimi na eteričnem nivoju ustvarijo predstavo, ki jo zatem le spustijo na fizični nivo.

Življenjska energija či, qui, bioenergija ali prana ni nič drugega kot energija etrskih podravni, ki omogoča življenje vsem fizičnim oblikam. Prana, ki je povezana z elektromagnetno energijo (a ni identična z njo!), izhaja neposredno iz Sonca, ustvarja pogoje za rast celične materije; povezuje se z notranjo toploto atoma in njegovo aktivnostjo. Negativni ioni so nosilci prane.

Na etrskih ravneh je življenje, zaradi omenjenih lastnosti etra, bogatejše kot na fizični ravni. Obstajajo številne skupine bitij, ki nimajo fizičnih teles, a niso nič manj živa. Tu so poleg elementalov, dev, eteričnih pokojnikov in drugih tudi civilizacije z mnogih planetov (Jupiter, Venera, Mars…), ki jih ne moremo videti s fizičnimi očmi. Pač pa oni vidijo nas. Zgolj naša omejenost nam slika predstavo, da je za življenje potrebno fizično telo. Toda naša duša, ki je naše bistvo, ni fizična, mar ne?


 

Etrsko telo

V tem besedilu se bomo omejili na etrsko telo , ki predstavlja funkcionalno ozadje fizičnega telesa, v nadaljevanju pa bomo obravnavali astralno telo, ki se odslikuje v duševnosti. Na posameznih mestih pa bomo imeli v mislih obe telesi skupaj.

Etrsko telo je entiteta človeka, poznana že tisočletja in je dovolj dobro preučena v ezoteriki in drugih duhovnih sistemih. V zahodni duhovni literaturi ga imenujejo tudi bio energijsko telo. Eckhart Tolle ga imenuje “notranje telo” (inner body, /76/). Vsako etrsko telo obdaja tudi poseben sij, aurično polje.

Etrsko telo je kalup, matrica, po katerem se oblikuje in zgradi fizično telo. Prežema sleherno celico fizičnega telesa in omogoča njeno življenje. Jasnovidni ljudje etrsko telo vidijo zlito s fizičnim; je za prst širše od fizičnega in je videti kot bleščeč vijoličast sij (aura) okoli telesa.

Telesne molekule sicer dobijo energijo za svoje gibanje iz hrane, vendar za pravilno delovanje potrebujejo podporo etrskega telesa (upravljalski nivo). V izjemno fini, pulzirajoči strukturi etrskega telesa vsak hip poteka živahna materialna, predvsem pa energijska presnova. Tako se vzdržuje notranje telesno ravnovesje – homeostaza, ki je pogoj zdravja.

Etrsko telo je tisto, ki omogoči diferenciacijo celic in razvoj zarodka ter zdravo rast, da fizično telo postane primerna »fizična posoda« inkarnirani duši. Je generator fizičnega življenja; skrbi za integriteto celotnega fizičnega telesa, vzdržuje njegovo funkcionalnost in usklajuje neštete procese v njem. Le po zaslugi etrskega telesa se človek zaveda sebe kot konkretnega fizičnega bitja. Zavest duše se pričvrsti v etrske možgane, preko njih pa deluje na fizične možgane.

Fizični možgani so le vmesnik, povezovalni člen do mentalnega eteričnega telesa (ki predstavlja enega od slojev astralnega telesa), ki je eterična raven, na kateri se odvijajo mentalni procesi. Možgani pravzaprav mentalne dražljaje, ki se pojavljajo zunaj njih (v mentalnem telesu, ki ni omejeno le na možgane), posredujejo na fizični nivo. Intelekt oz. razum človeka torej še zdaleč ni omejen le na možgane. V etrskih možganih pa obstaja bariera, ki preprečuje prehod impulzov iz astralne in višjih ravni v fizične možgane, zato se dogajanj na višjih ravneh ne zavedamo. Tudi na etrski mrežnici oči je bariera, ki preprečuje etrski vid; ta z duhovnim napredkom prav tako izgine.

Etrsko telo sprejema, vsrkava ter razporeja prano, ki je nujna »hrana« za njegov obstoj. Sprejema jo skozi pranski trikotnik (tri etrska središča sredi hrbta, v višini lopatic) in jo usmerja po sistemu etrskih kanalov (nadijev, ki jih je 72.000), podobno kot krvožilni sistem kri. Nadiji so nekakšni eterični dvojniki krvnih žil in živcev. Asimilirano prano etrsko telo potrebuje za vzdrževanje svojega življenja. Glavni trije nadiji, ki potekajo po etrskem dvojniku hrbtenjače, so ida, pingala in sušumna. Akupunkturni meridiani ustrezajo nekaterim glavnim telesnim nadijem. Z zabadanjem igel (akupunktura) vplivamo na uravnoteženo cirkulacijo prane. To je eden zelo učinkovitih načinov zdravljenja, ki so ga na kitajskem izpopolnjevali tisočletja.

Posebne energijske strukture (vrtinci) – čakre – prevajajo prano skozi nadije do fizičnega telesa in posameznih žlez. O tem obširneje v nadaljevanju.

Etrsko telo je edini posrednik med notranjim človekom (in njegovimi principi) in fizičnim telesom, skozi katerega smo se prisiljeni izražati znotraj inkarnacije. Ker prevajane impulze tudi spreminja – doda jim svojo lastno vibracijo in jih s tem ojači ali oslabi – igra vlogo nekakšnega filtra. V fizično telo prevaja tiste kvalitete energij ali impulzov, ki so v človeku prevladujoče. Zato vsak človek sprejeto informacijo »individualno obarva« (vsak ima svojo resnico).

Etrsko telo povprečnega današnjega človeka je podobno razburkanemu morju – zaradi obilice različno usmerjenih želja, zmedenih, nedokončanih misli in obilnih čustev. Te energije čakre posredujejo fizičnemu telesu, ki je v temu ustreznem stresnem in nevrotičnem stanju. Zato bolezni dandanes niso redek pojav.

Tobak, mamila in alkohol ter zdravila, pridobljena na sintetičen način, neposredno škodujejo etrskemu telesu. Če stik med eteričnim in fizičnim telesom oslabi, se to odrazi kot bolezen slednjega.

Kmalu po fizični smrti tudi etrsko telo razpade (a ne hkrati z njim). Ohranijo in prenašajo v naslednje inkarnacije se le določeni derivati (duhovne izkušnje). Bivanje na etrski ravni po smrti je podobno lebdenju v nejasnem, slabo osvetljenem prostoru. Po določenem času se duša z ustrezno “duhovno dediščino” preseli na astralno raven bivanja, kjer biva do novega utelešenja (inkarnacije).


 

Čakre

Duhovni mojstri in zdravilci z vzhoda že tisočletja govorijo o energijskih vrtincih (čakrah), ki so nekakšni prejemniki ter distributerji življenjske energije. Ustvarjajo stik fizičnega telesa z eteričnimi polji in telesi.

Čakre (iz sanskrta »kolo«) so energijska središča v etrskem telesu, ki se nahajajo na presečiščih nadijev. Posamezna čakra je videti kot požiralniku podobna vboklina (ali troblja, ki se odpira navzven) bledo žarečega ognja, ki se vrti. Najpomembnejših je 7 glavnih ob hrbtenici, poleg njih pa je še cca 70 (21+49) manjših. Preko etrske ravni urejeno prevajajo v fizično zavest inkarniranega človeka energije z višjih nivojev – in obratno. Aktivnost posamezne čakre se odraža v ustrezni aktivnosti pripadajoče žleze z notranjim izločanjem. Te žleze pa urejajo delovanje vseh telesnih sistemov.

Čakre vplivajo ne le na telo, temveč tudi na duševnost. Vsaka od čaker je povezana z določenim vidikom psihe, z določeno psihično lastnostjo. Grlena čakra je na primer odgovorna za sposobnost komuniciranja, izražanja, odgovorna pa je tudi za kreativnost. Več o tem v nadaljevanju.

Lahko bi rekli, da se “duhovni program” duše preko čaker, ki delujejo na žleze z notranjim izločanjem, prenaša na fizični nivo. Porušeno ravnovesje čaker se neposredno odraža na motnjah v delovanju organov oz. zdravju. S starostjo čakre “usihajo” in temu ustrezno tudi vitalnost človeka. Nekateri osveščeni, duhovno razvitejši ljudje ohranjajo vitalnost v pozna leta zgolj s skrbjo za dobro delovanje njihovih čaker (tibetanske vaje – studenec mladosti, hatha joga).

O čakrah glej tudi tule.


 

Pregled glavnih čaker

Najvišja čakra v telesu je temenska ali kronska čakra (sahasrara, tisočcvetni lotos). Nahaja se nad temenom in je tesno povezana z žlezo češariko (epifizo), vpliva pa na delovanje zgornjega dela možganov. Prevaja energije duhovne volje in povezuje človeka s prvim vidikom vsega, kar obstaja. Razvoj čakre sahasrara (v kasnejših fazah duhovnega razvoja) je povezan z razvojem dušine kontrole nad osebnostjo.

Čelna čakra (adžna) se nahaja med obrvmi in je povezana s hipofizo. Prevaja najvišje energije dejavne inteligence (ki ureja stabilnost, prodornost osebnosti, njeno ubranost) in je povezana z delovanjem konkretnega razuma. Ima bistven vpliv na osebnost. Za duhovnega aspiranta je bistveno, da se začne osredotočati v adžna čakri in transcendirati svoje močno čustveno življenje.

Grlena čakra (višudha) se nahaja za tilnikom in je povezana z zgornjim delom pljuč in govornim aparatom. Povezana je z abstraktnim umom in sposobnostjo kreativnega izražanja. Njena aktivnost se kaže v verbalnih in pisnih sposobnostih. Je organ kreativne besede in zaznava ustvarjalni namen duše.

Srčna čakra (anahata) se nahaja med lopaticama, v višini srca in je povezana s priželjcem (timusom) ter s srcem in krvjo. Povezana je z energijami življenjske moči. Prevaja energije duhovnega vidika – duše, Njena dejavnost se izraža v sočutnosti, razumevanju drugih, sposobnostih za srčno delo. Aspirant skoznjo vzpostavi tesnejši stik z lastno dušo. Popolno odprtje te čakre omogoči aspirantu življenje v popolni povezanosti z vsem stvarstvom; takrat človek ne proizvaja več slabe karme.

Trebušna čakra (manipura) se nahaja v področju sončnega pleteža, v fizičnem telesu pa je zasidrana preko žleze trebušne slinavke. Pod neposrednim vplivom delovanja te čakre so želodec, jetra, žolčnik in živčni sistem. Tesno je povezana z duševnostjo in prevaja energije čustev, želja in astralnih občutkov. Ker je današnji človek zelo čustveno polariziran, je ta čakra pod posebnim pritiskom, kar se odraža v mnoštvu bolezni organov, ki jih ta čakra nadzoruje. Zgolj s skrbjo za čistost in pravilno delovanje te čakre bi lahko sodobni človek močno prispeval k trdnosti svojega zdravja. Človek, ki želi duhovno napredovati, se uči manipuro nadzirati – svoje želje preobražati v aspiracije.

Spolna čakra (svadistana) se nahaja v višini križa in je povezana s spolnimi žlezami in organi. Preko nje se v fizično telo prevajajo nagoni, odgovorna pa je za udejanjanje idej. Udeležena je pri izgradnji osebnosti. Ko se človek duhovno razvije, se nauči energijo iz te čakre usmerjati v grleno čakro, v ustvarjalnost.

Korenska čakra (muladhara) se nahaja ob spodnjem delu hrbtenice. Povezana je z nadledvičnima žlezama in prevaja energije volje do fizičnega bivanja, moči za fizični obstoj. S svojimi energijami ta čakra hrani materijo in obliko. V njej je skrita speča energija kundalini, temeljna človekova energija, ki igra važno vlogo pri razsvetlitvi.

Ker so pri sodobnem človeku bolj razviti principi osebnosti, so bolj razvite spodnje čakre (trebušna in spolna). Spodnje štiri čakre se povezujejo z nižjimi ravnmi bivanja, zgornje tri čakre pa se pričnejo aktivneje razvijati pri tistih, ki imajo večje duhovne ambicije. Čakre lahko krepimo z jogo, različnimi sistemi za uravnavanje energije v telesu (taj-chi-chuan, chi gong, pranajama…), meditacijo, telesnimi vajami in ustrezno prehrano.

 

Če kratko povzamemo, so čakre torej posredniki med človekovo subjektivnostjo in fizičnim telesom. Povezujejo naš endokrini sistem, žleze in fizično telo z duhovnimi ravnmi. Zdravje žlez je v celoti odvisno od pravilnega pretoka energije skozi čakre, zdravje fizičnega telesa pa od pravilnega delovanja žlez.

Pomembno se je zavedati naslednjega: naš čustveni in miselni svet vpliva na vsebino etrskega telesa oz. auričnih polj, v katerih se odražajo tako minuli (karmični) zapisi kot zapisi trenutnega duhovnega stanja. Ker ta polja preko čaker vplivajo na fizično telo in naše počutje, to pomeni, da se čustva in misli odslikujejo na našem fizičnem telesu! Pravkar smo odkrili mehanizem, po katerem na primer jeza poškoduje jetra in strah ledvica.

V primeru zdravstvenih težav skrbno izbirajmo zdravila. Sintetična zdravila poškodujejo etrsko telo. Priporočljivo je zdravljenje z zelišči (fitoterapija) in energijska medicina. Hormonska kontracepcija vnaša neravnovesje v delovanje endokrilnih žlez ter s tem slabo vpliva na etrsko telo.

Zelo dober zbiralnik in prevodnik etrskih energij je voda, ki močno vsrkava okoliške vibracije in deluje čistilno. Kvalitetna izvirska voda odstranjuje etrsko umazanijo. Etrski dvojnik vode ima izreden spomin (na tem temelji homeopatija). S kuhanjem spomin vode – vtis v etrskem dvojniku – zbrišemo.


 

Patologija čaker

Kadar pri prevajanju energij z višjih ravni bivanja skozi čakre v fizično telo nastopijo motnje, se to odrazi na fizičnem telesu. Motnje nastanejo na vhodu v čakro ali pri izhodu iz nje. Vzrok je najpogosteje v človekovi duševnosti.

Če se na primer zaradi vzgoje bojimo izražati nekatera čustva, ki so sicer normalna, se to v etrskem telesu navadno izraža kot delna blokada izhoda iz trebušne čakre. V njej nastane odvečna napetost, ki se skuša sprostiti po nenormalni poti. Lahko nastane prevelika stimulacija celic okoliškega tkiva in človek dobi raka. Še pogosteje pride do nepravilnega delovanja ustrezne žleze z notranjim izločanjem, kar poruši hormonsko ravnovesje in povzroči (med drugim) sladkorno bolezen.

Blokada pri vstopu v čakro povzroči prešibak dotok energije in premajhno napetost v čakri ter moten pretok prane. Premalo poživljeno fizično tkivo postane podložno boleznim. Motnje v korenski čakri muladhari se odrazijo v izgubi volje do življenja; človek lahko brez posebnega razloga naredi samomor.

Motnje v spolni čakri se lahko odrazijo kot izguba spolne sle, motnje v trebušni čakri pa povzročijo slabo prebavo in splošno apatičnost. Če srčna čakra ne deluje v redu, se to pozna na imunskem sistemu, pride do slabokrvnosti, nizkega tlaka

Preveč senzitivna ali hiperaktivna trebušna čakra se odrazi v vzkipljivosti in razdražljivosti – že majhna čustvena napetost nas vrže s tira. Preko delovanja na solarni pleksus v neposredni bližini pa se lahko zgodijo tudi vplivi na krvožilni sistem (previsok tlak). Zdravje lahko povrnemo le z umiritvijo delovanja čakre manipura, zdravljenje s tabletami pa le blaži posledice, ob številnih stranskih učinkih.

Pri preveč aktivni grleni čakri človek postane preveč ali nekontrolirano aktiven, tudi v smislu zgovornosti. Preveliko aktivnost spolne čakre opazimo kot nenasitno spolno slo.


(Se nadaljuje:
Človek na astralni ravni – Pravi obraz bolezni (3) … (5))