v-glaviČlovek ni ustvarjen zato, da bi vegetiral in se boril za svoj obstoj. A da bi se dvignil v Človeka, mora nadgraditi svoj možganski računalnik. Kaj to pomeni v praksi? Da poveča svoje znanje, razširi svoja obzorja ter se zave svoje božanske narave in darov, ki spijo v njem. Stotine velikih mož in žena v naši zgodovini so dokaz, da je človek zmožen dejanj, ki mejijo na čudeže. Razlika med nami in njimi je le v zavedanju. Spoznanje naše resnične identitete spremeni vse; takrat se zavemo, da je mizerno životarjenje, kakršnemu smo priča zdaj, Človeka nevredno.

Prepričanje, ki nam ga s strahovi vcepljajo na vsakem koraku – da smo nebogljena, nepomembna bitja, smet v vesolju, ki jo veter nosi, kakor mu drago, drži v ječi našo dušo, ki ne more zaživeti. Prepričanja o lastni majhnosti in nemoči vodijo v prav takšna izkustva. Nobena duhovna tehnika in še tako napredna duhovna metoda nam ne more pomagati, dokler verjamemo v lastno majhnost.

Stiske današnjega časa so dragocene lekcije, ki človeku odpirajo možnost, da odkrije svojo resnično naravo. Zdaj smo kot orlji mladič, ki se je izvalil v kurjem gnezdu in vse življenje sledi koklji. Noben odrešenik nas ne more odrešiti, lahko nas odreši le znanje, ki je vir notranje moči. Brez moči v nas samih napredka ne more biti.

Resnica je, da je človek v svojem bistvu čudovito bitje neverjetnih potencialov in notranje lepote, a se je z vdajo strahovom, prepričanjem o pomanjkanju in lastni nebogljenosti spremenil v brezobzirnega egoista. Svet, kakršnega doživljamo, nam ta egoizem odslikuje in kliče po tem, da se zamislimo nad seboj.

Vrsta temeljnih prepričanj in sedaj veljavnih miselnih konceptov je zmotnih. Materialistični svetovni nazor nas je odrezal od naših duhovnih korenin. Polresnice in laži, ki smo jih nekritično kopičili v sebi, so v nas ustvarili popolno zmedo. Potrebujemo prave informacije o nas samih, kajti brez poznavanja sebe ne moremo izkoristiti lastnih potencialov. Ali poznate odgovore na vprašanja:

Kdo je bitje po imenu človek? Kako bi opredelili njegovo bistvo? Kaj vse, poleg fizičnega telesa, nas sestavlja? Kaj je tisto, kar nas dela žive? Ali res živimo v več dimenzijah hkrati? Kaj je in kako deluje zavest, kako nastajajo čustva, kaj se dogaja v sanjah? Kaj je ego in zakaj nas zasužnjuje? Kaj je življenjska energija in kaj ljubezen ter kako ju uporabljati… Če bi poznali odgovore na ta in podobna vprašanja, bi sedanje osebne in civilizacijske probleme brez težav rešili.

Dober obisk dosedanjih ciklusov predavanj z enako vsebino kaže, da se vse več ljudi odpira tovrstnim znanjem. Na sedmih 90-minutnih predavanjih, ki se vrstijo na 14 dni, so ponujene tematike, ki krepko obogatijo vaš mozaik spoznavnega, notranjega in zunanjega sveta.

Predavanja bodo ob sredah ob 19 uri na Alešovčevi ul. 6 v Šiški v Ljubljani (pritličje). Start ciklusa še ni znan. Vsekakor je pogojen z interesom javnosti. Sporočite, če bi se ga želeli udeležiti.

Vsi prihodki gredo za podporo dejavnostim društva Prisluhni si. Obvezne prijave na e-naslov zoran.zeleznika@gmail.com

Predavatelj je Zoran Železnikar, publicist, pisatelj in raziskovalec neznanega, avtor knjig Planet strahu, Človek je več, Slovenska pot v prihodnost, voditelj delavnic in številnih člankov v revijalnem tisku ter urednik strani www.prisluhni.si. S svojimi predavanji vzbuja pozornost v številnih krajih po Sloveniji in premika meje spoznavnega. Kot svetovalcu, terapevtu in voditelju delavnic ne manjka izkušenj.

Znanje je najmočnejše orožje in edini porok napredka. Za vsakogar od nas.


Vsebina predavanj ciklusa Nadgradimo svoj možganski računalnik (okvirno)

1. predavanje : Kako nadgraditi svoj možganski računalnik? Kje iskati znanje, ki nam pomaga izvesti nadgradnjo? Zakaj človeku ni preprosto prepoznati svojega bistva? Osnovni pojmi iz ezoterike, gnostike in okultizma. Kratek pregled vsebin ciklusa.

2. predavanje  : Svet materializma in manipulacije s človekom. Ozadje strahu in pomanjkanja. Poslanstvo duše in človeka. Zavest – temeljna lastnost življenja. Filozofski pogled na človeka. Ideja »jaz sem«.

3. predavanje : Makrokozmos in mikrokozmos ter ustroj človeškega bitja. Duša, osebnost in subtilna telesa. Ego, njegove lastnosti in mehanizmi. Demontaža ega in osvobajanje duše od strahov. Samsara. Zakon karme in darme. Skrivnost življenja in smrti. Svobodna volja.

4. predavanje : Osebnost človeka. Subtilna telesa – etrsko, astralno, mentalno in kavzalno telo. Podrobneje o etrskem in astralnem telesu, o etru in astralu ter njunih zakonitostih.

5. predavanje : Mentalno telo in mentalni fenomeni. Fenomen spanja in lucidne sanje. Astralna potovanja. Pomen zvoka. Pet centrov človeka. Transformacija energij.

6. predavanje : Poslanstvo spolnosti, prebujanje kreativnosti v človeku.
Prave poti za človekov razvoj, prebuditev duše, razvijanje duhovnih potencialov. Meditacija, čiščenje uma, krepitev srca in odpiranje srčne čakre.

7. predavanje : Zgodovina človeštva v luči novih védenj in razkritij. Izvor človeka in njegov razvoj skozi pet ras (vključno z Lemurijo in Atlantido) in sedem podras. Odgovori na vprašanja.Ogledov: 2121