Knjiga Planet strahu,
ki je prišla med bralce v letu 2000, je danes še mnogo bolj aktualna kot prej.
Kot bi vedel, da bo novo tisočletje že v prvem letu prineslo nov val nasilja in
strahu ter se potenciralo tesnobo in nemoč sodobnega človeka, je avtor bralcem
ponudil čtivo, ki pomaga pri spoznavanju korenin strahov, ki nas vklepajo v
svoje spone.

Pajek Strah se je septembra 2001 naučil plesti še močnejše in gostejše mreže, v
katere ujeti smo vse bolj nemočni in ranljivi. Da bi sovražnika premagali, ga
je treba najprej spoznati; tu pa je pričujoča knjiga lahko v pomoč. 

Avtor knjige Zoran Železnikar naši javnosti ni neznana osebnost. Spoznali smo ga že kot prevajalca knjig Johna Graya Moški so drugačni, ženske tudi in Kar čutiš, lahko zdraviš, ter Haryja Palmerja: Živeti po svoji volji. Po izobrazbi magister elektrotehnike izpričuje, da ga poleg informatike zanimajo tudi humanistika, filozofija, družboslovje, ekologija in še marsikaj, kjer išče odgovore na številna vprašanja, ne le o perečih problemih človeštva, temveč tudi o naravi zavesti, uma, obstoja, smisla življenja in še mnoga druga.

Njegovo prvo avtorsko knjižno delo – Planet strahu – je knjiga, s katero je javnost želel opozoriti na problem, ki je premalo pojasnjen. Čeprav nas strah kot senca spremlja domala na vsakem koraku, saj se neprestano zapletamo v njegove mreže, smo o njem presenetljivo slabo poučeni.  V njegovem imenu ustvarjamo bolečino in trpljenje ter izgubljamo ogromno časa in energije, ki bi ju lahko porabili veliko bolj ustvarjalno ter v dobro sebe in sočloveka. Strah sodi med najbolj žgoče probleme človeštva, tako na individualni kot na kolektivni ravni, ter ga uklepa v spone egoizma, iz katerega se poraja glavnina konfliktov in zla na našem planetu.

Avtor meni, da bo človek na prelomu tisočletja moral najti pot iz sedanjega, na videz brezizhodnega položaja, ki se kaže v nerešenih civilizacijskih problemih, vse večji polarizaciji, zaslepljenosti z materialnostjo ter vse hujši odtujenosti. Čas je, da prične človek o vsem tem razmišljati in iskati prave rešitve. Da bi bil uspešen, mora najprej spoznati in razumeti samega sebe ter svoje omejitve, nato pa najti pravo vez z naravo, s katero je neločljivo povezan.

Je tudi avtor številnih člankov v revialnem tisku, ki jih je nanizal tudi na teh straneh.


Elektronski naslov: zoran.zeleznikar@gmail.com