Marsikomu se subtilna telesa človeka, ki jih ezoteriki obravnavajo kot instrumente osebnosti, zdijo le filozofski pripomočki, ki nimajo prave povezave z realnostjo. Toda dogajanja v zavesti in v fizičnem telesu so le preslikava procesov, ki se odvijajo v subtilnih telesih. Ti procesi predstavljajo utelešenje duhovnih vzgibov in impulzov duše ter ega. V obravnavi subtilnih vidikov človeka se tako zopet vračamo k etru, kvantnem polju ali polju ničelne točke – entiteti, ki smo jo obravnavali v prvih besedilih tega tematskega področja.

Subtilna telesa – fizično, astralno, mentalno in kavzalno – poznajo vse verske tradicije sveta. Krščanstvo govori o (po enakem vrstnem redu) o mesenem, naravnem, duhovnem in božanskem telesu, judovska kabala govori o telesih (in ravneh) malkuth, hod, iretzach in tifereth, egipčanska izročila pa o muniji in telesih ka, bu in ku.

Če človek dlje časa ne bi spal, bi umrl. Energija presnovljene hrane namreč zadosti manj kot polovici energijskih potreb človeka; zadošča le za gibanje telesnih molekul. Še bolj pomembna je prana, eterična energija, imenovana tudi či, orgon ali bioenergija, ki prihaja od našega sonca in drugih kozmičnih izvorov. Prav s to energijo se vzdržujejo sistemska celovitost telesa, notranja koordinacija in vzdrževanje oblike, presnove ter številnih zapletenih elektrokemičnih procesov. Brez prane ne bi človek živel niti sekunde. Ta energija se prenaša z negativnimi ioni, z njo pa se polnimo predvsem ponoči, preko etrskega telesa. Slednjemu v tem besedilu namenjamo osrednjo pozornost.

Etrsko telo je kalup ali matrica, v kateri fizično telo zraste in živi. Mnogo redkejše etrsko telo z višjo vibracijo popolnoma prežema fizičnega. Energije etrskega telesa nas kot fizično bitje določajo in vzdržujejo življenje v nas. Če etrsko telo oslabi, se poleni fizična presnova in človek se bolan in apatičen plazi okrog. Ko se etrsko telo umakne od fizičnega, umremo. To se dejansko zgodi ob smrti. Tako kot fizično telo se razgradi tudi etrsko.


 

Skrivnosti etrske ravni

Etrsko telo živi na ravni eksistence, ki jo imenujemo etrska raven. Ta raven ima štiri podravni, štiri etrska agregatna stanja, ki se jim pridružujejo še tri podravni največjih gostot – plinastega, tekočega in trdnega agregatnega stanja materije; skupaj predstavljajo sedem plastno fizično raven, ki je, kot smo omenili zadnjič, najgostejša od sedmih makrokozmičnih ravni našega sončnega sistema.

Etrska raven je, poenostavljeno rečeno, kopija materialne stvarnosti, »narejena« iz finejše substance. Vsak objekt na fizični ravni, tudi »neživ«, ima na etrski ravni svoj eterični dvojnik, matrico. To so kalupi za oblikovanje gostih fizičnih teles, ki slednja tudi oživljajo. Za vse, kar obstaja na fizični ravni, obstaja dvojnik, matrica na etrski ravni. Obratno ne drži. Obstajajo bitja in entitete na etrski ravni, ki niso opredmetena na fizični ravni. Na mnogih planetih našega osončja, na Jupitru, Veneri in Marsu, obstajajo civilizacije, ki nimajo fizičnih teles in so na višji duhovni ravni kot Zemljani. Mi jih seveda ne vidimo, oni pa vidijo nas. Na fizični ravni življenja na teh planetih ne zaznavamo, a to ne pomeni, da ga ni.

Etrska raven je zelo pestra in barvita. Dogajanja na posameznih etrskih podravneh so mnogo bolj dinamična in fluidna kot dogajanja na fizični ravni. Obe ravni povezuje elektro-magnetno polje. Čeprav etrska raven vibrira izven svetlobnega spektra, ki ga zaznavajo naše oči, z nekaj vaje lahko zaznamo okrog teles za prst debel sij – vijoličast rob etrskih teles ali avro.

Gadniki etrske snovi so pulzirajoči kroglasti energijski vrtinci, »etrski atomi«, ki jih ezoteriki imenujejo »anuji«. Te (seveda nefizične) entitete, ki morda ustrezajo kvarkom, so osnovni zidaki vseh fizičnih in nefizičnih tvorb na različnih ravneh sončnega sistema. Sestavljajo protone, elektrone in druge znane subatomske delce, povezani v drugačne formacije pa sestavljajo etrsko materijo, »ultra-materijo«. Gosta fizična in redkejša etrska snov se tako razlikujeta le po načinu povezovanja anujev v večje delce.

Ker je etrska snov mnogo redkejša od materije, je zelo občutljiva in odzivna na vse mogoče vplive, od duhovnih do fizičnih; informacije se vanjo z lahkoto vtiskujejo in jo ob tem preoblikujejo, modelirajo, lahko tudi trajno – od tod oblike in forme, ki na fizični ravni postanejo snovne. Tudi miselni in čustveni vplivi v etrski snovi pustijo trajnejše sledi. Pozitivna čustva etrsko telo poživijo, negativna pa poškodujejo.

Etrski dvojnik vode na primer je izjemen spominski medij, kar izkorišča homeopatija. Znanosti je nerazumljivo, da najbolje učinkujejo zelo visoke potence homeopatskih pripravkov, v katerih ni več prisotna niti ena molekula homeopatskega sredstva. Razumljivo – informacije se hranijo v etrskem dvojniku vode! Če na steklenico z vodo zapišete »ljubezen«, bo etrski dvojnik vode to informacijo vsrkal in se tej vibraciji prilagodil.


 

Pester nabor funkcij etrskega telesa

Etrsko telo živi od prane, ki jo vsrkava v t.i. pranskem trikotniku na hrbtni strani telesa, med lopaticama. V centru v predelu vranice se prana asimilira in razporeja po sistemu nadijev, bogato razvejanem omrežju etrskih kanalov, ki predstavljajo eterično ožilje za življenjsko energijo. Fizično telo se s prano napaja iz etrskega preko nadijev in energijskih vrtincev, čaker, ki jo usmerjajo v živčni sistem, v sistem endokrilnih žlez in naposled v kri. Sončna energija je tako tudi za človeka bistvena.

Kot rečeno etrsko nadzira in vodi fizično telo. S pomočjo prane vzdržuje celovitost oblik na fizični ravni bivanja tako, da ohranja celovitost njenih sestavnih delov. Nudi nam vso »informacijsko podporo«, posreduje med molekulami in celicami telesa in daje informacije za rast celične materije, vse od oplojenega jajčeca dalje. Zarodnim celicam daje navodila, v kaj naj se razvijejo – v celice jeter, ledvic, srca in drugih tkiv, vodi njihovo rast in vse dogajanje na celični ravni. Te informacije niso zapisane v genih. Geni določajo lastnosti, ne vsebujejo pa dinamičnih informacij za opera­tivno, tekoče delovanje telesa in njegovih sistemov.

Etrsko telo pa je tudi posrednik med našo »notranjostjo«, se pravi višjimi, duhovnimi vidiki človeka in fizičnim telesom, zato ima važno vlogo pri razvoju osebnosti in bujenju duše. Omogoča, da se človek zaveda sebe kot konkretno fizično bitje. Omenili smo že, da se z višjih ravni navzdol do fizične ravni prenašajo duhovni vzgibi in impulzi duše, pa tudi misli in čustva – dejavnika iz astralnega in mentalnega telesa. Vmesni člen, ki prevaja te vplive do fizičnega telesa, je prav etrsko telo. Energijske motnje v etrskem telesu se prej ali slej odrazijo na fizičnem telesu kot bolezni.

Možgani niso center zavesti. So le vmesnik do mentalnega telesa, ki je sedež inteligence. Inteligenca je preveč kompleksna stvar, da bi lahko domovala v možganih. Tu ima etrsko telo še eno zanimivo nalogo: igra tudi vlogo »etrske bariere«. Posebna membrana, splet nadijev, deluje kot filter in onemogoča prehod impulzov z astralne in višjih ravni v fizične možgane ter tako preprečuje, da bi se človek zavedal dogajanj na višjih ravneh. Podobna bariera je tudi na očeh, da ne vidijo astralne ravni, in med posameznimi čakrami, da ne prihaja do medsebojnih motenj. Določene droge te bariere tanjšajo in nezrel človek dobi zmeden pogled v astralno stvarnost. Odvisno od duhovne razvitosti ima človek del zemeljskega življenja zavest zoženo in začasno omejeno na fizično stvarnost. Ko se odpre duhovnosti in razširi meje spoznavnega obzorja, pa postajajo te bariere vse bolj prepustne. Prav to se zdaj dogaja v vas, ki to berete…Poligon alternativne medicine

Verjetno se vam je že posvetilo: terapevti, ki delujejo z bioenergijo, delujejo na etrski ravni. Kadar govorimo o zdravljenju z bioenergijo, gre za posege v etrsko polje človeka in uravnavanje njegovega bio polja. Skoraj vsa alternativna medicina se usmerja na to področje. Reiki harmonizira energijsko sliko, akupunktura z vplivom na vozle etrskega telesa povečuje energijsko prepustnost posameznih nadijev, homeopatija pa informira etrsko telo.

Poglejmo si še, kaj ima pri polnjenju z energijo opraviti spanje. Polnjenje telesa z energijo se učinkovito odvija takrat, ko se etrsko telo razbremeni velikih porabnikov energije; to se zgodi, ko zaspimo. Takrat se od skupka subtilnih teles, ki prežemajo fizično telo, astralno in mentalno telo odlepita ter kreneta na astralno potovanje, ki ga imenujemo »sanje«, v tem času pa se fizično telo iz etrskega dodobra napolni.

Da informacije, ki smo jih zapisali tukaj, niso le prazno govoričenje, lahko na lastni koži preizkusi vsak, ki obvlada astralno projekcijo ali lucidno sanjanje. Gre za to, da zavest obdržimo popolnoma budno tudi v času ločenosti astralnega telesa od fizičnega. Takrat popolnoma zavestno delujemo tudi v sanjah. Tako v sanjskem svetu, ki še malo ni utopičen, lahko spoznavamo astralno stvarnost, ki jo omejuje manj zakonov kot fizično realnost. Ob prvem astralnem potovanju spoznamo, da življenje ni v fizičnem telesu, ki ga vidimo ležati pod seboj, pač pa v svetlobnem, astralnem telesu, ki se je izvilo iz njega in s katerim lahko v prostoru in času potujemo, kamor želimo…