decek2 Življenje je nenehno učenje in stremljenje k temu, da bi od dobrega napredovali k še boljšemu. A napredek se nikoli ne zgodi zunaj temveč znotraj nas. Ko se spremeni nekaj v notranjosti, se izkaže tudi v zunanjosti. Notranjost pa lahko spremenimo le z uvidom v notranje dogajanje, z razumevanjem notranjih stanj in procesov.

Vrsta dosedanjih vikend delavnic (Iz človeka Človek, Praksa prebujenega življenja) je pokazala, da se v dveh dneh in pol da ogromno napraviti – če so udeleženci pripravljeni delati na sebi in če se dela na sebi lotijo iskreno. Izpovedi udeležencev so zgovorne.

Delavnice Vzljubiti sebe, ki se uvrščajo v okvir Šole prenovljene zavesti, so zrasle na izkušnjah iz dosedanjih delavnice in krepi enega najpomembnejših elementov duhovne rasti – odstranjevanje »psihičnih nečistoč« in čiščenje lastne samopodobe. Tako olajšani in opremljeni s pravim znanjem o sebi ste sposobni stare mehanične odzive nadomestiti z zavestnimi reakcijami, ki jih motivirajo plemeniti nagibi. Nič več niste sužnji ega temveč zreli posamezniki, ki znajo modro upravljati s svojimi potenciali.

Globoka resnica je, da večina naših težav v življenju izvira iz preprostega vzroka: samega sebe ne ljubimo (dovolj). Zaradi nepoznavanja naše resnične narave smo se (navadno že v otroštvu) zatekli k različnim psiho-mentalnim konstruktom, s katerimi smo se želeli izogniti trpljenju in skušali neprijetno samopodobo zakrpati. Vsa preostala miselna vsebina in odnosi so nadgradnja osnovnega odnosa do sebe.

Ljubiti sebe pomeni odstraniti lažne vzorce in prepričanja, ki rušijo podobo popolnosti človeškega bitja, kajti zares ljubiti sebe ne moremo, dokler verjamemo, da značajske ali telesne hibe ter druge pomanjkljivosti zmanjšujejo našo veljavo. Toda tako kot smo različna prepričanja ali odnose ustvarili, tako jih lahko tudi odstranimo ali spremenimo. Šele očiščeni psihičnega balasta lahko ravnamo tako, da ustvarjamo harmonijo, delujemo povezovalno in širimo razumevanje, znanje in ljubezen. Soočeni z lastnostmi in s hibami lastnega ega se lahko spoprimemo z njimi in jih presežemo.

Vzljubiti sebe pomeni zopet vzljubiti v sebi otroka, ki morda nikoli ni bil sprejet in obdan z ljubeznijo. Saj veste – modro živeti pomeni zopet postati čuječ, prožen in svoboden kot otrok, ki je sposoben čudenja in neobremenjenega sprejemanja vsega, kar se nam dogaja.

Ljubiti sebe nima nič skupnega s sebičnostjo, pač pa s sprejemanjem svojega telesa, svojega značaja in svoje osebnosti z vsemi posebnostmi in napakami vred, pa tudi s poznavanjem svoje resnične narave, ki je božanska. Pomeni delovati tako, da ne rušimo harmonije niti znotraj, niti zunaj telesa.

Presenečeni bi bili ob ugotovitvi, kako malo ljudi ima sproščen, ljubeč odnos do staršev in ožjih družinskih članov. Neustrezen odnos do njih – predvsem do matere in očeta – pa ima daljnosežen vpliv v življenju, saj pogojuje vse druge odnose, ki jih ustvarjamo, med njimi je seveda najpomembnejši odnos do partnerja. Napetost do matere in nesposobnost brezpogojno sprejeti materino ljubezen se kasneje odrazi v nezmožnosti sprejeti partnerja, blokadah v odnosih in motenih tokovih komunikacije, denarja ter uspeha v življenju. A ne le to: notranji psihični pritisk nas sili, da nezavedno posnemamo prav tiste lastnosti staršev, ki so nas prizadele. To je domišljen trik narave, da bi tiste napake v odnosih, ki jih niso odpravili starši, naposled razrešili otroci.

Delavnice Vzljubiti sebe so usmerjene k preprostemu cilju: ustvariti idealne razmere in vam nuditi vso pomoč, da se razbremenite psihičnih bremen, ki bremenijo vašo podobo o sebi ali so ovira vašim sproščenim odnosom, in se zaveste vaše resnične narave, ki je osupljivo popolna. To pomeni prisluhniti vam in prepoznati ozadje vaših pogojenosti, vzorcev, prepričanj in psihičnih mehanizmov, ki vas obremenjujejo ali celo dušijo z občutki nevrednosti, nesposobnosti ali krivde, in jih preseči. To pomeni razčistiti vse mogoče stiske in urediti odnose z materjo ali očetom oz. tistimi, ki so navidezni krivci za nesrečno otroštvo ali druga usodna obdobja v življenju.

Vsak udeleženec je deležen popolne pozornosti. V zaupljivem in varnem ozračju lahko svoje nesprejete osebnostne posebnosti ali psihične bolečine izrazi in izlije iz sebe ter doseže osrečujoče olajšanje. V ozračju spoštovanja, popolne sprejetosti in topline, podprti z iskreno željo celotne skupine udeležencev, da vam uspe, vam ne bo težko odpreti srca, razvezati jezika in izliti vsega, kar v vas čaka, da bi bilo obelodanjeno in sprejeto. Ne bo vam več težko vzljubiti sebe.

Vzljubiti sebe ne morete na osnovi prisile ali metod in argumentov, ki jim ne verjamete. Toda, če ste resnično pripravljeni storiti nekaj zase, če želite napraviti preboj in se izviti iz začaranega kroga apatičnosti in ujetosti v izrabljene programe, tedaj boste na delavnici prejeli dovolj informacij in iskrene podpore, da boste lahko napravili potrebni premik v sebi.

Delavnice vodim Zoran Železnikar, publicist, pisatelj in predavatelj. S terapevtsko prakso sem se srečal že pred več kot desetletjem ob uporabi metod Charlesa Bernerja in Živorada Mihajloviča Slavinskega, te pa sem postopoma bogatil z novimi, modernimi metodami in tehnikami. Zavedam se, da so metode le pripomočki, ki sicer usmerjajo ljubezen do vsakega udeleženca delavnice. Vsak od nas je plemenito bitje, vredno pozornosti in ljubezni. Jaz sem le posrednik, ki ljubezni kaže pot.

 

Podatki o delavnicah Vzljubiti sebe

Lahko izbirate med dvema oblikama: ciklusom sedmih triurnih delavnic enkrat na teden (ob sredah) ali vikend delavnica.

Delo poteka v manjših skupinah (pet do deset udeležencev).

Ciklus sedmih delavnic

Za vse, ki med tednom lahko najdejo čas (med 18 in 21 uro) in želijo počasnejši tempo in delo v več korakih korakih.

Prispevek za posamezno delavnico je 20€, udeleženci vseh sedmih se udeležijo zadnje delavnice brezplačno.

Delavnice bodo potekale na Alešovčevi ul. 6 v Šiški v Ljubljani. Start ciklusa še ni znan. Vsekakor je pogojen z interesom javnosti. Sporočite, če bi se ga želeli udeležiti.

Vikend delavnica

Trajanje delavnice: petek popoldne, sobota in nedelja. Pričetek v petek ob 17:00 (do 20:00), sobota in nedelja ves dan od 9:00 do 20:00

Lokacija vseh dogodkov: v Šiški v Ljubljani, Alešovčeva ul. 6, pritličje.

V primeru zaključenih skupin (vsaj 4 osebe) na vašo željo priredimo delavnico tudi v vaših prostorih, če ustrezajo namenu.

Po prijavi vam (dober teden pred pričetkom delavnice) prejmete pisne materiale, da se lahko na delavnico pripravite.

Cena delavnice vključuje pisne materiale in gradivo, pijačo in prigrizke. Oblikuje se po dogovoru, glede na število udeležencev in se giblje v razponu od 100 do 150€. Študentje in brezposelni imajo popust.

Prijave: pišite na e-naslov zoran.zeleznikar@gmail.com ali pokličite na telefon 040 424 532.

 

 

 

 

 

 

 

Ogledov: 3585