evolucija-2Ciklus delavnic Praksa za kakovost življenja nadaljujemo z novimi, smelimi koraki od teorije k praksi. Ukvarjamo se s preobrazbo človeka na energijski, čustveni, mentalni in duhovni ravni.

Srečanja potekajo običajno enkrat tedensko. Lažje jih spremljajo slušatelji ciklusa predavanj Nadgradimo svoj možganski računalnik in tisti z določenim teoretičnim znanjem s področja duhovnosti in duhovnega razvoja, vendar je ciklus odprt za vse. Možna je udeležba na posameznih predavanjih.

Delavnice potekajo v manjših skupinah, do 12 udeležencev. Organiziramo jih, ko se zbere zadostno število interesentov oziroma na pobudo vsaj treh pobudnikov. Če ste zaključena skupina, lahko potekajo tudi v vaših prostorih, v terminih, prilagojenih vam.

Pravijo, da je človek krona stvarstva in vladar narave, a podrobnejši pogled pokaže, da – razen izjemoma – to nikakor ne drži. Predstavljamo si, da imamo lastno individualnost, svobodo odločanja, ustrezno mero ustvarjalnosti… A to je le iluzija, ki je prisotna zaradi silno slabega poznavanja sebe. Skoraj ni človeka, ki bi ne bil poln čisto zgrešenih idej o sebi, najhuje pa je, da se tega niti ne zaveda.

Ustreznejša opredelitev bi bila, da smo intelektualni avtomati, saj se odzivamo po ustaljenih vzorcih, utečenih programih in nezavednih vzgibih, ne da bi se tega sploh zavedali. Naša zavest je, čeprav se tega ne zavedamo, tudi v budnem stanju napol speča. Nimamo svobode gibanja in razmišljanja pač pa se ravnamo po zunanjih dejavnikih in po notranjih mehanizmih, ki jih ne poznamo, kaj šele, da bi jih razumeli. Ob tem pa se nenehno soočamo z neprijetnimi notranjimi posledicami in občutki – z nemirom, napetostjo in tesnobo.

Resnica o nas samih je tako lepa in osupljiva, da je prestrašeni, nevedni in izmučeni skorajda ne moremo sprejeti. A spoznamo jo šele takrat, ko se odpovemo zgolj površinskemu življenju in izvedemo poglabljanje v svojo notranjost. Brez razumevanja nas samih nas zgolj poklic, osebno življenje in služba puščajo v bolečini, izmikanju in bežanju.


O vsebini ciklusa

Stara delfijska modrost se glasi: Spoznaj sebe in spremenil boš svet.

Misel, da smo nepomembna smet v vesolju mora zamenjati zavest o našem božanskem potencialu. To je pogoj, da se vzljubimo in obenem najmočnejši temelj, kar si jih je mogoče izmisliti. Ega ni mogoče ljubiti pač pa je vse ljubezni vredna Stvarnikova Bit, duša, ki je vez z neskončnostjo.

Življenjska energija je spolna energija. Vse telo se napaja z njo. Pri spolnosti jo ogromno izgubljamo. Spolnost moramo spoznati s povsem novega zornega kota. Stigma nad spolnostjo nam je doslej preprečevala, da bi se z njo soočili na pravi način in izkoristili za začrtani namen. Kako si s spolno energijo oplemenititi življenje?

Ego je destruktivna sila v nas, ki ji nezavedno, slepo sledimo. Podlegamo ideji, da je razum najžlahtnejša kvaliteta človeka. Kako prepoznati pasti ega in njegove mehanizme, kako razum spremeniti v pohlevnega služabnika, omogočiti zavesti, da postane poslušalka duše? Kako se odreči sodbam in obsodbam, se razbremeniti škodljivih miselnih vzorcev in programiranih odzivov? Kako obrzdati slabe navade, odvisnosti, nezmernost?

Čustva in želje so dejavniki, ki jih praktično ne obvladujemo. Pričakovanja in želje nas vodijo na teren, kjer izgubljamo ogromno energije. Smo žrtve jeze, žalosti, razočaranja, užaljenosti, ljubosumnosti… Kako obvladati neželena čustvena stanja? Kako željo po užitkih transformirati v duhovni eliksir? Kako postati iskren, ljubeč, dobremu odprt človek?

Z napori na vseh petih področjih dosegamo napredek, ki se odraža v duhovnem blagostanju: v opazno večji kakovosti življenja, srčnosti, notranjem miru, zadovoljstvu, ustvarjalnosti, optimizmu in pripravljenosti za pomoč. Nobenega dvoma ni, da si le človek, ki je pripravljen plemenititi svojo osebnost, zasluži boljši svet.

Ne žalujmo, da ne moremo delati velikih stvari; delajmo raje majhne z veliko ljubezni.

 

Okvirna vsebina posameznih delavnic:

Prvo srečanje: Prepoznati se kot duhovno bitje. Koraki za prepoznavanje lastnih duhovnih potencialov. Kako opustiti lažna istovetenja? Kako priti do odgovora na vprašanji Kdo sem jaz? in Kakšen je smisel življenja? Kako začutiti dušo?

Drugo srečanje: Obračun s preteklostjo. Urejanje odnosa z očetom in materjo. Oče in mati sta človeka, ki sta odločilno vplivala na razvoj osebnosti. Nerazrešeni konflikti in nepredelani vzorci imajo močan vpliv na naš odnos s partnerjem, vzgojo otrok in še marsikaj. Kako se lotiti napačnih stališč, odstraniti psihična bremena in se osvoboditi ponavljanja negativnih programov staršev?

Tretje srečanje: Obvladovanje ega in miselnih procesov. Ego nas nadzoruje, namesto da bi mi njega. Kako nadzorovati um in prepoznati obraze ega. Kako ego utišati? Kako transformirati negativne emocije? Kako z mirnim umom, v meditaciji vzpostaviti stik z dušo?

Četrto srečanje: Obvladovanje energij in spolnosti. Življenje zajema iz rezervoarja spolne energije. Kako spremeniti svojo spolnost, da bo oplemenitena energija omogočila zdravljenje telesa, revitalizacijo organov in tkiv in okrepila duhovne potenciale? Spoznavanje tantričnih in taoističnih metod.

Peto srečanje: Obvladovanje emocij in občutkov. Kako izostriti čute, povečati zaupanje vanje? Kako opazovati in nadzorovati čustva in občutke? Kako obvladovati želje in pričakovanja? Kako graditi zdrave medsebojne odnose? Najpogostejše napake v medsebojnih odnosih.

Šesto srečanje: Postati celostni človek, ki obvladuje položaj. Združitev doseženih spoznanj in praks za dosego duhovne moči in oblikovanje zdravih odnosov. Tehnike in mantre za zaščito pred negativnimi silami. Upravljanje odzivov s tehniko zmagovalnega odra.

Sedmo srečanje: Preizkus naučenega v praksi. Obravnava in razreševanje konkretnih primerov slušateljev. Utrjevanje pridobljenih spoznanj in metod.

Toplo vabljeni!